Gå direkt till innehåll
Ledamöterna i nya arbetsgruppen GAL ska ta tag i branschens limfrågor. Fr vä Lars Wadenholt, Sika (ordf), Robert Andersson, Kiilto, Patrik Nordahl, GBR, Henrik Pettersson, Uzin (på skärm), Anders Brandell, Ardex och Thomas Davidsson, Bostik.
Ledamöterna i nya arbetsgruppen GAL ska ta tag i branschens limfrågor. Fr vä Lars Wadenholt, Sika (ordf), Robert Andersson, Kiilto, Patrik Nordahl, GBR, Henrik Pettersson, Uzin (på skärm), Anders Brandell, Ardex och Thomas Davidsson, Bostik.

Pressmeddelande -

Ny arbetsgrupp för limfrågor

Golvbranschen lanserar nu en arbetsgrupp för den högaktuella frågan om lim. GAL, Golvbranschens arbetsgrupp för limfrågor, blir en brygga mellan golvavjämningsgruppen GAGG och de arbetsgrupper som hanterar ytmaterial.

- Det är en viktig länk som saknats, eftersom frågorna om limmers funktion blir allt fler, säger den nyvalde ordföranden i gruppen Lars Wadenholt från SIKA. Att ha rätt svar är ännu mer angeläget nu med en skärpt klimatlagstiftning och täta underlag som ställer höga krav på limmet. Förutsättningar och hantering behöver förklaras tydligt för att ge limmerna starkast möjliga limkraft i golvkonstruktionen.

Lim kostar ingenting jämfört med undergolv och ytbeläggning, men är av avgörande betydelse för att slutresultatet ska bli bra. Den nya arbetsgruppen ska fånga upp branschens limfrågor, vara bryggan mellan underlag och yta och förklara limmers förutsättningar och funktion på ett tydligt sätt.

- Bildandet av GAL ligger verkligen rätt i tiden. I och med kraven på minskad klimatbelastning förändras underlag och ytbeläggningar likväl som limmets sammansättning. Vi har att jobba med ständigt nya förutsättningar. Det säger sig självt att limmets fästegenskaper också förändras. Branschens företag behöver kunskap om funktion och hantering i sin praktiska vardag.

Gruppens arbete i början handlar framför allt om att förtydliga, uppdatera och komplettera existerande dokument och rekommendationer inför nästa möte i höst. Dokumentet Limtyper och appliceringsmetoder, ett informationsblad om limteknik, kommer också att kompletteras.

- Vi arbetar med branschens bästa för ögonen och diskuterar till exempel vilken miljö vattenbaserade limmer behöver för att torka, eller om det finns generella problem med beläggning eller underlag när en viss limtyp används.

- Ibland finns inga råd eller rekommendationer, som exempelvis för limning på betongvägg i våta utrymmen. Då får vi ta fram nya dokument, säger Lars Wadenholt. Limfrågorna har ju tidigare hanterats i Tekniska Kommittén, TK, och av övriga arbetsgrupper. Nu blir arbetet mer strukturerat.

Representanter för fem företag inom Golvbranschen GBR, med lim i sitt sortiment, är med i GAL. Förutom SIKA ingår Ardex, Bostik, Kiilto och Uzin Utz.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lars Wadenholt är förutom ordförande i GAL även ledamot i GAGG och TK. Han har en gedigen bakgrund i branschen, både som golvläggare och genom arbete hos olika leverantörer. Sedan 2009 har han arbetat inom SIKA med varumärkena Casco och Schönox.

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö-och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.