Gå direkt till innehåll
Oscar Jäderlund är ordförande i GAGG, Golvbranschens arbetsgrupp för golvavjämning
Oscar Jäderlund är ordförande i GAGG, Golvbranschens arbetsgrupp för golvavjämning

Nyhet -

Vad gör GAGG egentligen?

Oscar Jäderlund, till vardags kvalitets- och utvecklingschef på Combimix, är ordförande i GAGG, golvavjämningsgruppen inom Golvbranschen. Det är ett forum för leverantörer som behandlar tekniska frågor kring spackel- och avjämningsmassa. Gruppen jobbar också med utbildning och information.

- Mitt intryck är att branschen ser positivt på våra slutsatser. Vi har en god systematik och ger ut väl underbyggda rekommendationer. Det är både viktigt och bekvämt för montörer att få ett rekommenderat sätt att göra sina installationer på.

Ledamöterna i GAGG har lång erfarenhet och god branschkunskap. Gruppen är tekniskt sakkunnig och ansvarar för golvavjämningsfrågor inom GBR.

- Vi kan få frågor och problemställningar från Tekniska Kommittén, TK, men även från företag anslutna till GBR eller övrig bransch: Nu händer detta, hur gör vi? Vi jobbar med tekniska, rent praktiska lösningar och är dessutom bollplank för forskning och studier inom golvavjämning.

- Just nu handlar det mycket om RF, relativ fuktighet, och hur det påverkar betonggolv och ytskikt. Olika forskare och studier drar olika slutsatser. Vi försöker balansera vad forskarna säger och jämföra med vår praktiska erfarenhet för att komma fram till rimliga rekommendationer. Vad betyder detta för oss i branschen? Behöver vi justera våra allmänna rekommendationer?

- Något av ett drömprojekt, som faktiskt också pågår, är att komma till en faktabaserad lösning på frågorna kring fukt i betong och dess konsekvenser för till exempel limmade ytskikt.

GAGG har publicerat flera branschmetoder de senaste åren. Bland annat en branschstandard för ytdraghållfasthet och vidhäftning, som är anpassad för användning i fält.

- Vi har även utvecklat en GAGG-specifik metod för att mäta emissioner med eller utan golvavjämning i sammansatta konstruktioner av betong plus limmad matta. Metoden är direkt relaterad till den aktuella diskussionen om RF och ett konkret sätt att hantera frågeställningar om mattor, lim och betong.

Hur skulle man ytterligare kunna utveckla arbetet med golvavjämning, om GAGG-ordföranden själv fick bestämma?

- Det skulle förstås vara både önskvärt och spännande med ett utökat europeiskt samarbete kring både forskning och standardisering i dessa frågor, säger Oscar Jäderlund.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.