Gå direkt till innehåll
Koncentration råder under den externa revisionen hos leverantörsföretaget Welin & Co. Fr vä Kicki Johansson och Björn Törnquist, Welin & Co, samt revisor Anders Karpesjö.
Koncentration råder under den externa revisionen hos leverantörsföretaget Welin & Co. Fr vä Kicki Johansson och Björn Törnquist, Welin & Co, samt revisor Anders Karpesjö.

Pressmeddelande -

Revision kvalitetsstämplar golvleverantörer

- Nej, jag försöker inte pressa in företagen med skohorn i likadana fyrkantiga boxar. De leverantörer som nu auktoriserar sig har alla sin egen koncernlogik med olika förutsättningar, marknader och lösningar, säger Anders Karpesjö, extern revisor för kvalitetsstandarden Auktoriserat Golvföretag.

Sedan i våras kan leverantörer av golvmaterial välja att beställa en extern revision för att få kvalitetsstämpeln Auktoriserat Golvföretag. Kriterierna som ska uppfyllas tar avstamp i FNs globala hållbarhetsmål, där branschen analyserat vilka områden som är relevanta för golv. Dessutom ligger standarden ISO 26000 som grund för sociala hållbarhetskrav.

Bland kriterierna för golvleverantörer finns dokumenterade rutiner mot korruption, riskanalys av underleverantörer, ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete, innehållsdeklaration via elektronisk byggvarudeklaration eBVD eller motsvarande. De ska också uppfylla kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH och leverantör av plastgolv ska vara ansluten till GBR Golvåtervinning som tar tillvara och återanvänder plastspill.

-Systemet står på en stadig och heltäckande grund. Det är väldigt roligt att få jobba på det sättet!

Anders Karpesjö poängterar bestämt att alla kriterier är lika viktiga. Hela bilden behövs. Däremot förväntas inte företagen ha standardlösningar utan revisionen ska visa att man jobbar systematiskt och dokumenterat mot konkreta målsättningar.

Vid själva revisionen är revisionsprotokollet verktyget som säkerställer att leverantören uppfyller kraven. Punkterna i protokollet är också en garant för att systemet är transparent och att företagen bedöms på samma sätt.

Vid revisionen tar Karpesjö hänsyn till olika utmaningar som företagen möter och berättar att han gärna ser en dialog om förutsättningarna. Det är skillnad på exempelvis agenturer av golvmaterial, som inte producerar själva, och företag med egen tillverkning i både Sverige och utomlands.

- Målet är att leverantören ska leva upp till andan i auktorisationen och sträva efter ständig förbättring. Enda undantaget är förstås antikorruptionskriteriet – där gäller nolltolerans, rakt av!

Anders Karpesjös metod för leverantörsrevisionen löper i sex steg

  • Revisor får dokumentation innan mötet som bakgrund till leverantörens verksamhet.
  • Öppningsmöte där man går igenom syftet med revisionen. Personer med olika ansvarsområden i företaget deltar.
  • Vid själva revisionsmötet bildar revisionsprotokollet underlag för frågor, diskussioner och granskning av dokument. Någon gång kan punkter i protokollet behöva kompletteras i efterhand.
  • Revisor går på egen hand igenom dagens möten och resultat.
  • Avslutningsmöte där revisor sammanfattar dagens möten och diskussioner. Målet är att förstå varandra och ha en dialog.
  • Till sist signerar revisor och företagets representant revisionsprotokollet. Då är revisionen avslutad och klar – tills nästa revision för förnyelse av auktorisationen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.