Pressmeddelande -

Tester utförda av forskningsinstitutet VTT visar att luftrenare eliminerar virus

VTT är en av Europas ledande forskningsinstitutioner och det icke vinstdrivande institutet ägs av den finska staten. Institutets uppgift är att främja användningen av forskningsresultat och tekniska innovationer med målet att bidra till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT etablerades 1942 och har idag drygt 2 100 anställda som till sitt förfogande har ett antal unika FoU-faciliteter.

VTT har nyligen avslutat tester av två luftrenare utvecklade av det finländska företaget Genano OY. Testerna har utförts för att studera hur effektivt dessa luftrenare eliminerar luftburna mikrober från inomhusluften. Luftrenarna har en patenterad teknologi med en reningsprocess i flera steg som skiljer sig från konventionella luftrenare där partiklar fångas upp av bl a HEPA-filter. Testerna visar att luftrenarna från Genano mycket effektivt eliminerar luftburna mikrober som t ex olika virus, bakterier och mögelsporer.

För testerna skapade VTT en testmiljö i form av ett testrum med en luftvolym på 30 m3. Rummet kontaminerades med aerosoler innehållande bakterier, virus och mögelsporer. Sedan luftrenarna startats tog prover efter 15 min, 30 min, 1 timme, 2 timmar och 3 timmar. Redan efter 15 minuter hade luften renats från 90 % av mikroberna, och efter två timmar konstaterades 5 log minskning av mikroberna.

VTT använde sig av ett surrogat till SARS-CoV-2

VTT kunde under trygga former inte genomföra sina tester av luftrenarna genom att använda coronaviruset SARS-CoV-2. Man använde istället ett surrogat i form av Escheria virus MS2 (bakteriofag) som har egenskaper jämförbara med corona- och norovirus.

När det gäller att eliminera luftburna virus och aerosoler är det viktigt att inte enbart fokusera på storleken hos exempelvis viruspartiklarna. Anledningen är att ett virus ofta fastnar på en värdpartikel som är betydlig större än själva viruset. Det surrogat, bakteriofag MS2, som VTT använde vid kontamineringen av testrummet är ett ofta använt surrogat med storleken 27 nm medan värdpartikeln i form av bakteriearten Escherichiacoli coli (E. Coli) är en 74 gånger större partikel

(2 000 nm). Skulle det gå att synliggöra för ögat är det ungefär som relationen mellan en ärta och en fotboll. Coronaviruset SARS-CoV-2 har en partikelstorlek på 120-160 nm (0,12-0,16 mikrometer).

Har hjälpt sjukhus i Kina att minska risken för smittspridning

"Direkt efter att coronapandemin började ökade efterfrågan på våra luftrenare snabbt från bl a sjukhus i utlandet. I takt med den växande efterfrågan såg vi det som angeläget att utföra ett nytt test för att visa omvärlden att våra enheter är effektiva för att förhindra spridning av bl a olika virus. Det var viktigt för oss att använda ett objektivt och internationellt pålitligt forskningsinstitut, och det var därför vi valde VTT”, säger Niklas Skogster, VD för Genano Oy.

I början av 2020 fick Genano i uppdrag av hälsomyndigheter i Kina att leverera luftrenare till ett flertal kinesiska sjukhus där särskilda avdelningar byggts för vård av coronapatienter. För några år sedan fick Genano i uppdrag att installera luftrenare på stora sjukhus i Saudiarabien under MERS-epidemin. Installationerna skedde även där för att reducera risken för smittspridning inom sjukhusen.

Patenterad luftreningsteknik som avdödar virus och bakterier

Genano Oy grundades 1999 och är verksamt i ett 30-tal länder bl a Sverige. Företaget har utvecklat en patenterad reningsteknologi som renar inomhusluft i flera steg genom att avdöda levande mikroorganismer, filtrera partiklar och absorbera gasformiga emissioner. Principen är att oren luft med exempelvis viruspartiklar sugs in i en uppsamlingskammare. Partiklarna laddas inuti kammaren och de fastnar sedan på en laddad uppsamlingsyta. Den partikelrenade luftströmmen leds sedan vidare genom ett kolfilter som tar bort gasformiga emissioner och även absorberar den ozon som bildas under reningsprocessen.

När luften lämnar luftrenaren är den fri från partiklar, mikroorganismer och gasformiga emissioner inklusive ozon. Genanos luftrenare cirkulerar luften flera gånger i timmen vilket bidrar till en hög kvalitet på inomhusluften. Genanoteknologin skiljer sig från traditionella luftrenare på marknaden där partiklar fångas upp med ett mekaniskt filter. Nackdelen med luftrenare utrustade med mekaniska filter är att partikelfiltreringsförmågan successivt försämras med tiden. Det i sin tur leder till att dessa luftrenare kräver regelbundna filterbyten. En nackdel är också att virus och bakterier kan leva kvar i exempelvis HEPA-filter under lång tid vilket kan utgöra en risk för smittspridning i den omgivande miljön.

”Med VTT:s tester och slutrapport har vi nu fått en tydlig bekräftelse på hur effektiv vår renings-teknologi är även när det gäller att eliminera luftburna aerosoler som kan vara en smittväg för coronaviruset SARS-CoV-19 och orsaka COVID-19. VTT:s rapport är viktig för alla som ska fatta beslut om luftrening och därigenom bidra till en minskad risk för smittspridning inom exempelvis sjukvården, på skolor, på arbetsplatser och äldreboenden. Nu finns ett väl dokumenterat underlag som visar att luftrening bör ses som ett viktigt komplement till Folkhälsomyndighetens och WHO:s skyddsanvisningar. Vi menar att alla tillgängliga åtgärder bör genomföras för att minska smittspridningen och luftrening med vår teknik är en mycket effektiv åtgärd”, säger Genanos nordiska försäljningsdirektör Peter Christiansen.

*SARS-CoV-2(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) är ett för människan smittsamt coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Den 11 februari 2020 gav International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) viruset det officiella namnet SARS-CoV-2. Samma dag gav Världshälsoorganisationen WHO sjukdomen som viruset orsakar det officiella namnet ”COVID-19”.

Relaterade länkar

Ämnen

 • VVS-, energiteknik

Kategorier

 • företag
 • arbetsmiljö
 • luftkvalitetsproblem
 • inomhusluft
 • inomhusmiljö
 • personal
 • skolan
 • genano
 • ren luft som tjänst
 • äldreboende
 • sjukhus
 • luftkvalitet
 • sjukvård
 • luftrening
 • arbetsgivare
 • arbetsmiljöverket
 • folkhälsomyndigheten
 • covid-19
 • sars-cov-2

Att skydda människor, processer och miljön från ohälsosamma partiklar och gaser genom att skapa ren luft är uppgiften för Genano. Genano tillhandahåller lösningar som bygger på patenterad teknologi för de mest utmanande likväl som de vanligaste behoven av luftrening både inomhus och utomhus. Företaget arbetar inom olika affärsområden och säkerställer att tillverkningsprocesser skyddas i laboratorier, kliniker, renområden för produktion, logistikhallar och i andra tillverkningsanläggningar. Genano tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet, är hälsosam och säker att andas. Genano AB är ett dotterbolag till Genano Oy som grundades i Finland 1999. Idag har företaget verksamhet i över 30 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och kontor finns i Belgien, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. Förutom egna kontor har Genano ett globalt nätverk av återförsäljare. Genano Ren Luft som Tjänst®

Presskontakt

Peter Christiansen

Presskontakt Försäljningschef Skandinavien 070-2164171

Hans-Olof Backberg

Presskontakt Inomhusmiljöspecialist 070-2698983

Relaterat innehåll