Gå direkt till innehåll
Hur man ska få bra inomhusmiljöer med ren luft kan inte längre vara en fråga bara för teknikavdelningar. Företagsledningar och skolansvariga måste också engagera sig och lyfta frågan om luftkvalitet.
Hur man ska få bra inomhusmiljöer med ren luft kan inte längre vara en fråga bara för teknikavdelningar. Företagsledningar och skolansvariga måste också engagera sig och lyfta frågan om luftkvalitet.

Pressmeddelande -

God ventilation är inte detsamma som luftrening

I slutet av augusti gick drygt en miljon grundskoleelever och cirka 350 000 gymnasieelever tillbaka till fysisk undervisning i sina skolor. Alldeles för många av dessa elever fick göra det till skolmiljöer med skrämmande dålig inomhusluft. I debattartikeln ”Skärp kraven på luftkvalitet i skolan” (införd i Göteborgs-Posten 5 okt) redovisas en undersökning av luftföroreningar genomförd på en skola i Stockholm. Alla klassrum hade högre nivåer av ultrafina partiklar (de som är allra farligast för människan) än WHO:s nivå röd som anses hälsofarlig och där luftrenande åtgärder rekommenderas. I några klassrum uppmättes nivåer som var upp till tio gånger högre än WHO:s gränsvärden!

Forskare vill se fler åtgärder för att minska smittspridningen

Under hösten har också branschorganisationen Svensk Ventilation lanserat kampanjen ”Andas friskt”. Skolorna lyfts fram som ett område där behovet av förbättringar är stort, men man pekar också på att hur viktigt det är med ren luft på arbetsplatser för att man ska må och prestera bra.

Parallellt med detta har en global forskarvärld under coronapandemin försökt få gehör för att Covid-19 är en luftburen smitta som kräver kraftfulla åtgärder för att risken för smittspridning ska reduceras. I Sverige har ansvariga myndigheter pekat på lämpliga smittskyddsåtgärder och en av dessa är ”god ventilation” och ett bra luftflöde. Samtidigt finns det nya undersökningar som visar att luftväxlingen (ventilationen) sällan är så bra att den i tillräcklig omfattning avlägsnar virus och luftföroreningar från inomhusluften.

Säkra arbetsplatser och skolor kräver luftrening

Dåligt ventilerade lokaler? Nej, dåligt luftrenade lokaler är en mer passande beteckning på det som är ett stort problem på många företag och i skolor. Min förhoppning är att den debatt som pågår om ventilationens betydelse för luftkvalitet och inte minst minskad smittspridning ska breddas till att också inkludera luftrening. Det krävs för att målet om trygga och säkra arbetsplatser samt skolmiljöer ska bli verklighet. Vi kan inte längre acceptera att så mycket som 15 % av landets skolor har dålig inomhusluft! Inte heller på företag ska man behöva gå till sin arbetsplats och känna oro för att det kan finnas risk för smitta, eller för att inomhusluften kan innehålla andra föroreningar.

Viktigt att lyfta frågan om vad som är bra luftkvalitet

För lite mer än ett år sedan var det nog inget svenskt företag som ställde sig frågan; hur ska vi minska smittspridningen på vårt företag? Idag är situationen annorlunda. För att lyckas tror jag att frågan om trygga arbetsmiljöer med bra luftkvalitet måste lyftas högre upp i företagshierarkierna. Det är viktigt därför att luftburen smittspridning inte är något som försvinner när coronapandemin är över.

Hur man ska få bra inomhusmiljöer med ren luft kan inte längre vara en fråga bara för teknikavdelningar, fastighetsansvariga och installationsföretag. Företagsledningar och skolansvariga måste också engagera sig och lyfta frågan om luftkvalitet mycket högre upp på innemiljöagendan. Man kan inte längre luta sig tillbaks och tänka att ”det får någon annan lösa”. Det krävs ett bredare engagemang, en djupare förståelse för inomhusluftens kvalitet och en vilja att åstadkomma förändring.

Är det dags att tillsätta luftkvalitetschefer?

Kanske är det dags att tillsätta ”luftkvalitetchefer” som lyfter frågorna till ett helikopterperspektiv och som ansvarar för att driva fram breda helhetslösningar där olika tekniska verktyg samordnas på ett bättre sätt än idag? Jag är övertygad om att vi befinner oss i ett viktigt paradigmskifte som gör att det kan bli så. Ett skifte som innebär att gamla tankemönster bryts och att traditionella föreställningar om vad som skapar bra luftkvalitet (det fixar ventilationen) ersätts av ny kunskap och krav på åtgärder.

En viktig drivkraft i detta paradigmskifte är den ökade uppmärksamhet som luftkvalitet och ren luft fått till följd av pandemin och insikten om vad som krävs för att minska risken för luftburen smittspridning. Detta har skett parallellt med att den dåliga luftkvaliteten i landets skolor återigen uppmärksammats. Jag ser detta som något positivt och förhoppningsvis går vi mot en framtid där luftkvalitet och ren luft fortsätter att stå i fokus och väcka engagemang hos många fler. Det kommer att krävas för att vi ska andas friskt på skolor och arbetsplatser!

Hans-Olof Backberg, inomhusmiljöspecialist, Genano AB

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Att skydda människor, processer och miljön från ohälsosamma partiklar och gaser genom att skapa ren luft är uppgiften för Genano. Genano tillhandahåller lösningar som bygger på patenterad teknologi för de mest utmanande likväl som de vanligaste behoven av luftrening både inomhus och utomhus. Företaget arbetar inom olika affärsområden och säkerställer att tillverkningsprocesser skyddas i laboratorier, kliniker, renområden för produktion, logistikhallar och i andra tillverkningsanläggningar. Genano tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet, är hälsosam och säker att andas. Genano AB är ett dotterbolag till Genano Oy som grundades i Finland 1999. Idag har företaget verksamhet i över 30 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och kontor finns i Belgien, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. Förutom egna kontor har Genano ett globalt nätverk av återförsäljare. Genano Ren Luft som Tjänst®

Presskontakt

Peter Christiansen

Peter Christiansen

Presskontakt Försäljningschef Skandinavien 070-2164171
Hans-Olof Backberg

Hans-Olof Backberg

Presskontakt Inomhusmiljöspecialist 070-2698983

Relaterat innehåll

Genano Ren Luft som Tjänst®

Att skydda människor, processer och miljön från ohälsosamma partiklar och gaser genom att skapa ren luft är uppgiften för Genano. Genano tillhandahåller lösningar som bygger på patenterad teknologi för de mest utmanande likväl som de vanligaste behoven av luftrening både inomhus och utomhus. Företaget arbetar inom olika affärsområden och säkerställer att tillverkningsprocesser skyddas i laboratorier, kliniker, renområden för produktion, logistikhallar och i andra tillverkningsanläggningar. Genano tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet, är hälsosam och säker att andas.
Genano AB är ett dotterbolag till Genano Oy som grundades i Finland 1999. Idag har företaget verksamhet i över 30 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och kontor finns i Belgien, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. Förutom egna kontor har Genano ett globalt nätverk av återförsäljare.
Genano Ren Luft som Tjänst®

Genano AB