Gå direkt till innehåll
"-Det är viktigt för oss att all personal och eleverna mår bra i skolan och att risken för smittspridning är så liten som det nu är möjligt i en miljö där man inte kan undvika kontakter." säger specialläraren Enni Oinonen.
"-Det är viktigt för oss att all personal och eleverna mår bra i skolan och att risken för smittspridning är så liten som det nu är möjligt i en miljö där man inte kan undvika kontakter." säger specialläraren Enni Oinonen.

Pressmeddelande -

Stiftelsen Språkskolan först i landet att välja Genanos luftrening för att förebygga risk för smittspridning

Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby har utökat samarbetet med Genano AB och installerat ett 20-tal luftrenare för att minimera risken för smittspridning och ge ett starkt skydd för personal, elever och tredjepart. Tidigare har en luftrenare installerats i en speciallärares klassrum där elever från olika klasser har lektioner. Detta för att förebygga risken för smittspridning. Nu har skolan tagit ytterligare ett steg för att förstärka de förebyggande åtgärderna under coronapandemin även i övriga delar av skolan.

Språkskolan i Upplands Väsby är en väletablerad friskola som drivs av en stiftelse. Under skolans tak finns Sverigefinska skolan som startades 1993 och har 120 elever, Engelska skolan med 220 elever som startades 2010, en förskola med ett 60-tal barn samt ett fritidshem. Personalstyrkan uppgår till ett 70-tal personer. Hos Språkskolan kan barnen utvecklas under ett gemensamt tak från det att de är 1 år upp till 15-årsåldern. Skolan har en tvåspråkig inriktning och mycket hög kvalitet på undervisningen.

Under årets första månader har mer än 7 000 anmälningar om Coronatillbud på skolor inkommit till Arbetsmiljöverket. Nio av tio anmälningar avser tillbud på för- och grundskolor där det är svårt för skolpersonalen att hålla avstånd till de yngre åldrarna. Lärarförbundet har också varit kritiska till att skolans arbetsgivare inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkra en smittsäker miljö.

Så har dock skett på Språkskolan. I ett tidigt skede av pandemin vidtog skolan en rad skyddsåtgärder för att minimera risken för smittspridning som t ex spritning av händer, tvättbara munskydd, noggrann avtorkning av ytor, rigorös städning och ökad distans i klassrummen. Beslutet att komplettera med Genanos luftreningsteknik i skolans större gemensamhets- och vistelseytor innebär att skolan försäkrat sig om ett mycket starkt skydd då covid-19 även sprids via luftburna partiklar.

Luftreningstekniken som avdödar virus

  • Det är glädjande att skolan tagit det här initiativet för att rena inomhusluften. Med vår patenterade luftreningsteknik avdödas virus och det ger oss stora möjligheter att bygga upp ett effektivt skydd i många öppna verksamheter där arbetet inte kan bedrivas på distans. Skolor och olika former av institutioner är utmärkta exempel på det. I kombination med andra skyddsåtgärder kan vi hjälpa till att skapa trygga, säkra och virusfria skolmiljöer. Som en bonus får man också en mycket hög kvalitet på inomhusluften då den renas från både oönskade partiklar och eventuella obehagliga dofter, säger Staffan Vogel som är inomhusmiljöspecialist på Genano AB.
  • Det är viktigt för oss att all personal och eleverna mår bra i skolan och att risken för smittspridning är så liten som det nu är möjligt i en miljö där man inte kan undvika kontakter. I mitt klassrum har det känts väldigt bra och tryggt att kunna förebygga risken för smittspridning då jag ofta får besök av elever från olika klasser. Att stora delar av skolans övriga lokaler nu också har fått luftrening är väldigt positivt och jag är mycket glad för den här utökade satsningen tillsammans med Genano. Ett extra plus är att alla som lider av pollenallergi under våren får lättare att andas tack vare luftrenarna, avslutar Enni Oinonen.

Hösten 2020 installerades en luftrenare från Genano AB i specialläraren Enni Oinonens klassrum på Sverigefinska skolan som utgör en del av Språkskolan. Enni har i sitt arbete på andra skolor haft problem med bl a huvudvärk och astmasymptom till följd av bristfällig inomhusluft. På Sverigefinska skolan är inomhusluften bra men Enni har ändå haft symptom orsakade av dofter och damm från pälsdjur som burits med av personer som vistats i klassrummet. Efter att luftrenaren installerats blev Enni snabbt symptomfri, och samtidigt blev hennes klassrum något av en virusfri zon i skolan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Att skydda människor, processer och miljön från ohälsosamma partiklar och gaser genom att skapa ren luft är uppgiften för Genano. Genano tillhandahåller lösningar som bygger på patenterad teknologi för de mest utmanande likväl som de vanligaste behoven av luftrening både inomhus och utomhus. Företaget arbetar inom olika affärsområden och säkerställer att tillverkningsprocesser skyddas i laboratorier, kliniker, renområden för produktion, logistikhallar och i andra tillverkningsanläggningar. Genano tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet, är hälsosam och säker att andas. Genano AB är ett dotterbolag till Genano Oy som grundades i Finland 1999. Idag har företaget verksamhet i över 30 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och kontor finns i Belgien, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. Förutom egna kontor har Genano ett globalt nätverk av återförsäljare. Genano Ren Luft som Tjänst®

Presskontakt

Peter Christiansen

Peter Christiansen

Presskontakt Försäljningschef Skandinavien 070-2164171
Staffan Vogel

Staffan Vogel

Inomhusmiljöspecialist 070-585 08 50

Relaterat innehåll

Genano Ren Luft som Tjänst®

Att skydda människor, processer och miljön från ohälsosamma partiklar och gaser genom att skapa ren luft är uppgiften för Genano. Genano tillhandahåller lösningar som bygger på patenterad teknologi för de mest utmanande likväl som de vanligaste behoven av luftrening både inomhus och utomhus. Företaget arbetar inom olika affärsområden och säkerställer att tillverkningsprocesser skyddas i laboratorier, kliniker, renområden för produktion, logistikhallar och i andra tillverkningsanläggningar. Genano tillhandahåller ren luft som en tjänst till hundratals kommuner i Europa och säkerställer att inomhusluften i offentliga byggnader, till exempel skolor, förskolor och stadshus, har god kvalitet, är hälsosam och säker att andas.
Genano AB är ett dotterbolag till Genano Oy som grundades i Finland 1999. Idag har företaget verksamhet i över 30 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och kontor finns i Belgien, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. Förutom egna kontor har Genano ett globalt nätverk av återförsäljare.
Genano Ren Luft som Tjänst®

Genano AB