Gå direkt till innehåll
​Ny bok visar skolbibliotekets potential i skolans utvecklingsarbete

Pressmeddelande -

​Ny bok visar skolbibliotekets potential i skolans utvecklingsarbete

Hur kan skolbibliotek användas för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens? Nu kommer nya boken Hållbar skolbiblioteksutveckling om skolbibliotekets roll i skolans utvecklingsarbete.

– Jag vill skapa större förståelse kring skolbiblioteksuppdraget och vilken roll skolbibliotekarien kan spela på en skola för att stärka såväl den språkliga förmågan som den digitala kompetensen, säger Maria Schedvin skolbiblioteksutvecklare i Malmö stad.

Maria Schedvin har bred kunskap och erfarenhet kring att bygga en hållbar skolbiblioteksverksamhet från grunden och är författare till nya boken Hållbar skolbiblioteksutveckling.

– Utifrån mina egna erfarenheter från olika skolor har jag funderat på vilka förutsättningar som behövs för att skolbiblioteket på riktigt ska kunna vara en funktion som gör skillnad för eleverna, säger Maria Schedvin.

Verktyg för att stötta verksamheten
Boken ger både teoretiska perspektiv och konkreta exempel och kan användas som ett verktyg för att utveckla och stötta skolbiblioteksverksamheten. Varje kapitel följs av diskussionsfrågor som med fördel kan användas i utvecklingsgrupper med rektor, skolbibliotekarier och lärare.

– Jag vill ge rektorer och andra beslutsfattare redskap och förståelse för att kunna driva och utveckla skolbiblioteksverksamheter på såväl kommunal som skolnivå, säger Maria Schedvin.

Pågående utredning med fokus på skolbibliotek
Den pågående utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel sätter fokus på att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek.

– Utredningen innebär att skolor måste se över sina verksamheter och fundera över hur skolbiblioteket används för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens kopplat till både funktion och kompetens, säger Maria Schedvin.

Riktar sig till skolbibliotekarier och rektorer
Boken riktar sig till såväl skolbibliotekarier som rektorer och ger en insikt i skolbibliotekets unika förutsättningar.

– De råder stora skillnader på skolbibliotek i fråga om gällande kompetent bemanning och verksamhet. En hållbar skolbiblioteksverksamhet är den som hela tiden utvecklas tillsammans med skolans mål och verksamhet och som tar avstamp i elevernas lärande och stöttar, avslutar Maria Schedvin

Boken Hållbar skolbiblioteksutveckling ingår i utgivningsserien Digital skola hos Gleerups. Serien vill stimulera huvudmän, skolor, skolledare och lärare till att förverkliga möjligheterna i en digital skola. Tidigare utgivna titlar:

- 12 tankar om skolans digitalisering av Edward Jensinger
- Att leda i förändring av Arja Holmstedt Svensson
- Upphandla för utveckling av Kristina Björn
- Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan av Åke Grönlund och Matilda Wiklund
- Organisera för en digital skola av Jenny Nyberg

Vill du veta mer?
Elisabeth Lennartsdotter, Marknads- och försäljningschef
040-20 98 69, elisabeth.lennartsdotter@gleerups.se

Lotta Persson, Processledare digital utveckling
040-20 98 02, lotta.persson@gleerups.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 65 anställda och omsätter 180 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Kontakter

Charlotta Lindkvist

Charlotta Lindkvist

Presskontakt Kommunikatör 040-209825

Relaterat innehåll

Steget före sedan 1826

Med 200 års erfarenhet av att ge lärare stöd och inspiration skulle vi kunna luta oss tillbaka. Men vi gör tvärtom, det har vi alltid gjort. På Gleerups är vi ständigt nyfikna på nästa steg inom lärandet. Sida vid sida med läraren i undervisningen och drivna av att göra bättre och mer av det som hjälper elever till mer kunskap. Mer av engagerad pedagogik och tryggt kunskapsinnehåll, mer av kvalitet och tillgänglighet. Med Gleerups tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet vill vi bidra till framgångsrikt lärande i skolan.

Vi erbjuder även ett brett utbud av aktuell kurslitteratur för universitet och högskola. Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
www.gleerups.se