Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Premiär för interaktiva böcker i den svenska skolan – nya pedagogiska verktyg utvecklar lärandet

Gleerups lanserar nya pedagogiska lärverktyg för den svenska skolan, interaktiva böcker. Gleerups lanserar en helt ny produktkategori och inte en digital version av den tryckta boken. Bok på burk är historia på samma sätt som att produkter som är låsta till en specifik plattform tillhör dåtiden. Framtiden är nya pedagogiska verktyg som är plattformsoberoende och som läraren själv kan bygga ut genom att addera eget material.

Gleerups har påbörjat framtagandet av de bästa lärverktygen någonsin tillsammans med Sveriges lärare och elever. Tillsammans har man påbörjat en ny kunskapsresa och når nu första milstolpen med dagens lansering. De interaktiva böckerna som lanseras är framtagna i samarbete med 200 lärare och 3000 elever fördelade på 13 pilotskolor.

-       Nya pedagogiska verktyg kommer att förändra sättet vi lär oss på. Äntligen blir det fokus på lärverktyg och pedagogik, inte på tekniken och datorerna i sig. En till en satsningarna i skolan har börjat få genomslag och förhoppningsvis är de snart en självklarhet i skolan, men nu måste vi gå vidare och fokusera på innehållet för att utveckla lärandet. Sverige har inte råd att slarva bort en enda ung talang säger Lars Åkerblom, Affärsområdeschef för digital utveckling och digitala lärverktyg.

Med start i dag börjar Gleerups lansering av interaktiva böcker, totalt handlar det om 38 stycken som tillsammans täcker de flesta gymnasieämnen. Dagens flexibla lärande kräver flexibla lärverktyg.  Produkterna är därför helt plattformsoberoende, det vill säga att elever och lärare kan arbeta med dem oavsett om de sitter framför en dator i skolan, med en surfplatta hemma eller med en smartphone på bussen. De interaktiva böckerna inkluderar inte bara text och bild utan även ett rikt multimedialt material och tester som ökar möjligheterna till ett indivualiserat lärande.  Ett verktyg som på ett naturligt sätt använder sig av text, ljud, bild, film, animeringar och laborationer ger varje elev möjlighet att lära utifrån sina utgångspunkter. Dessutom inkluderas funktioner som främjar kommunikation och ett mer socialt lärande.

-       Vår utgångspunkt är att alltid främst se till lärare och elevers behov. Med ökade krav på dokumentering och uppföljning i den svenska skolan behöver vi smarta lärverktyg som följer kursplanen och som individualiserar lärandet. Den tekniska utvecklingen underlättar framtagandet av  smarta, pedagogiska och tidssparande digitala läromedel som möjliggör att lärarna får mer tid för varje elev säger Lars Åkerblom.

Gleerups övergripande fokus i framtagandet av de interaktiva böckerna har varit att ge lärare och elever stöd och verktyg för att nå och överträffa målen i läroplanen och att ge alla elever en chans att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Erfarenheter från pilotskolorna överensstämmer också väl med Kairos Futures studie ” It och digital kompetens i skolan.[1]” Eleverna tycker det är kul att använda datorerna i skolan och att nu även få ett pedagogiskt innehåll i form av interaktiva böcker bidrar till både ökad motivation och lust.  

För mer information kring lanseringen besök http://www.gleerups.se/

Presskontakt

Lars Åkerblom, Affärsområdeschef,  digital utveckling och digitala lärverktyg
040- 20 98 22 eller lars.akerblom@gleerups.se

[1] För att ta del av rapporten ”It och digital kompetens i skolan” besök http://www.kairosfuture.com/

Ämnen

Kategorier


Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 60 anställda och omsätter 175 miljoner kronor.

Kontakter

Lars Åkerblom

Lars Åkerblom

vice VD och affärsområdeschef för gymnasium och vuxenutbildning 040-20 98 00

Innovativa verktyg för framgångsrikt lärande i skola och högskola

Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola. Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande.
www.gleerups.se