Gå direkt till innehåll
GleSYS nya klimatsmarta datacenter i Falkenberg. Illustration: Visulent
GleSYS nya klimatsmarta datacenter i Falkenberg. Illustration: Visulent

Pressmeddelande -

GleSYS storsatsar och bygger klimatsmart datacenter i Falkenberg

Ett av Sveriges ledande hostingbolag meddelar idag att de bygger ytterligare ett datacenter i Falkenberg. Stor efterfrågan på molntjänster och hållbar IT-drift i Sverige ligger bakom expansionen som är den största satsningen hittills för GleSYS. Datacentret kommer stå klart andra kvartalet 2020.

– Miljö och hållbarhet har varit en viktig utgångspunkt i byggprojektet. Som en stor aktör i branschen kan vi faktiskt göra skillnad. Datacentret kommer att drivas med 100 procent förnyelsebar energi och vi gör investeringar för att återvinna överskottsvärmen från datacentret, säger Glenn Johansson, VD på GleSYS.

Hela anläggningen är dimensionerad för att förse över 1 000 villor med värme genom Falkenberg Energis fjärrvärmenät. Värmeeffekten uppgår till 3 MW, fyra gånger mer än den satsning som tidigare gjorts i GleSYS datacenter i Stockholm, och motsvarar upp till 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion.

– Att vi har möjlighet att samarbeta och innovera tillsammans med GleSYS är betydelsefullt inte bara för oss utan för hela kommunen, säger Bo-Anders Antonsson, VD på Falkenberg Energi.

Samtidigt som byggnationen av det nya datacentret fortskrider går företaget igenom en systematisk förändring i allt sitt miljöarbete.

– I samband med öppningen av det nya datacentret är vår målsättning att även vara klara med vårt nya miljöledningssystem och vara certifierade enligt ISO 14001, säger Glenn.

Fördelaktigt geografiskt läge

Falkenberg är även platsen där GleSYS har sitt huvudsäte och Glenn lyfter fördelarna med ett datacenter placerat på västkusten.

– Rent geografiskt är Falkenberg optimalt för den här typen av satsningar. De infrastrukturella förbindelserna är goda, både när det gäller IT-infrastruktur och med E6 och Västkustbanan i nära förbindelse till datacentret, säger Glenn.

Det nya datacentret i Falkenberg blir en del av GleSYS betydande nätinfrastruktur i norra Europa, med direktaccess mellan några av Nordens största städer samt Amsterdam, Frankfurt och London.

Möter kraftigt ökad efterfrågan på datalagring i Sverige

I det nya datacentret kommer bolaget att kunna erbjuda samtliga av sina tjänster där man lyfter colocation som en av de viktigare med satsningen.

– Allt fler företag inser att de inte har egen kapacitet för att hantera verksamhetskritisk IT-drift. Med vår satsning har vi ännu större möjligheter att hjälpa stora företag med säker och klimatsmart datalagring på svensk mark, avslutar Glenn.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


GleSYS erbjuder IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) inom branscher med höga krav på tillgänglighet och upptid, som e-handel och cybersäkerhet. Bolaget äger och driftar två egna datacenter, i Falkenberg och Stockholm, och erbjuder cloudtjänster i Oslo, Amsterdam och London. De agerar även internetleverantör genom ett omfattande europeiskt fibernät. Med huvudkontor i Falkenberg och kontor i Malmö och Stockholm har bolagen i dagsläget 36 anställda. Bolagets omsättning är cirka 100 MSEK (2018) med god tillväxt.

GleSYS AB är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

Kontakter

Glenn Johansson

Glenn Johansson

CEO and founder +46 346 738 800

Relaterat innehåll

Ett av Sveriges ledande hostingbolag

GleSYS, grundat 1999 i Falkenberg är en av Nordens ledande leverantörer av serverhosting och nätverksinfrastruktur. Vi har över 4 000 kunder i 70 länder och är den enskilt största hostingleverantören till svensk e-handel.

Idag driver vi tre egna datacenter i Sverige och Finland, och erbjuder cloudtjänster från våra partnerdatacenter i Amsterdam, London och Oslo. Med en omfattande europeisk nätverksinfrastruktur förser vi företag med IP-transit, transport och företagsinternet.

Vårt uppdrag är att lösa våra kunders hostingbehov, så de kan koncentrera sig på att skapa förstklassiga tjänster åt sina slutanvändare. Läs mer på glesys.se.

GleSYS
Box 134
31122 Falkenberg
Sverige