Skip to main content

"Kan själv!" gästar Göteborgs stadsmuseum

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2017 15:57 CEST

Bild från utställningen "Kan själv!". Foto: Ian Schemper

Göteborgs stadsmuseum gästas nu av utställningen Kan själv! som är en ljudupplevelse för de allra minsta. Utställningen är resultatet av ett pedagogiskt utvecklingsarbete som Västarvet drivit sedan 2007. Kan själv! är anpassad för barn i åldern 0-2 år och tar fasta på barnens unika sätt att kommunicera och ta sig an sin omgivning.

Utställningen

Kan själv! presenterar ljud som är extra spännande och intressanta för små barn. I utställningen kan barnen själva skapa och uppleva ljud med hela kroppen. Alla ljud presenteras på ett sätt som passar barnens unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att barnet själv kan skapa sin unika upplevelse vid besöket.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik.

Om Kan själv!

Syftet med utställningen och det pedagogiska arbetet är att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov. Kan själv! strävar efter att förverkliga FN`s konvention om barnets rättigheter genom att uppfylla de små barnens rätt till deltagande och inflytande i kulturlivet.

Sedan 2007 har Kan själv! resulterat i tre olika förstudier, lika många utställningar och en mängd föreläsningar för förskolepersonal, studenter och andra som möter små barn. Tack vare de barn som medverkar i förstudierna och besöker utställningarna utvecklas, förändras och förbättras Kan själv! ständigt.

Tid och plats:

Kan själv! turnerar i Västra Götalandsregionen och den 6 -10 september är det Göteborgs stadsmuseums tur att visa utställningen. Utställningen produceras i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn. Ida Lagnander är kontaktperson för Kan själv!

Stadsmuseet, 6-10 september

Kontakta Anna Setterby Angefred, kommunikatör, Göteborgs stadsmuseum, 031-368 31 60, anna.setterby.angefred@kultur.goteborg.se om du har frågor eller vill komma i kontakt med Ida Lagnander eller Johan Svensson från projektet och utställningen Kan själv!

Länk till pressbilder:


Göteborgs stadsmuseum ligger i en unik miljö, Ostindiska huset från 1750-talet.
Våra utställningar berättar Göteborgs historia från forntid till nutid, så
passa på att gå ett varv genom 12 000 år av historia! Året om har vi också tillfälliga
utställningar om aktuella frågor i staden samt fotoutställningar med både nya
och gamla bilder från våra samlingar.