Gå direkt till innehåll
Maria Gunnarsson, stadsutvecklare Göteborgs Stads Parkering
Maria Gunnarsson, stadsutvecklare Göteborgs Stads Parkering

Pressmeddelande -

Mobilitetshubbar viktig del i LIMA - nytt pilotprojekt i Göteborg

I dag, den 19 februari är det lansering av LIMA – Lindholmen Integrated Mobility Arena. Göteborgs Stads Parkering är med i pilotprojektet som samlar olika transportslag och parkering i en smart digital tjänst. Syftet är att göra vardagen enklare för de som arbetar i området genom att göra det lätt att resa och öka framkomligheten i området samtidigt som man bidrar till en mer hållbar stad.

LIMA består av en fysisk och en digital del

Den fysiska är uppbyggda mobilitetshubbar på Lindholmen och den digitala är en app där man har alla mobilitetstjänster samlade. I tjänsten avses till exempel kollektivtrafik, hyrcyklar, elscootrar, hyrbilar och taxi att ingå. Dessutom ges tillgång till delade el-bilar via en bilpool och företagsbilar samt möjligheter att dela sin egen bil. Allt i ett! Piloten vänder sig till cirka 1 000 anställda på Lindholmen.

Varför är Göteborgs Stads Parkering med i projektet?­­

- Ett av bolagets uppdrag är att bidra till ett ökat hållbart resande och vi ska främja det som kallas kombinerad mobilitet. Att delta i Drive Swedens LIMA projekt ger ett fantastiskt tillfälle att testa i skarpt läge hur mobilitetshubben kan vara ett verktyg för hållbara transporter, säger Maria Gunnarsson, stadsutvecklare.

- Våra parkeringsplatser har historiskt varit till bara för bilar men nu har vi möjligheten att använda ytorna som strategiska platser även för andra transportslag. Genom projektet ökar vi kunskapen om mobilitetshubbar så vi kanske kan skala upp dem, både här på Lindholmen och andra platser i Göteborg.

Beskrivning av en mobilitetshubb är att den:

  • är en fysisk samlingsplats för persontransporttjänster
  • stödjer ett ökat hållbart resande genom att underlätta den kombinerade resan
  • kan leda till förändrade resebeteenden och minska behovet av att resa med egen bil
  • utgår från användarnas behov vad gäller utbud
  • ligger väl synlig men integrerad i stadsmiljön, kännas nära, trygg, och inbjudande

Vill du veta mer om LIMA?

Du kan läsa mer om LIMA på projektets webbplats

Vill du veta mer om vår roll i LIMA?

Kontakta Jonas Eriksson
Mobil: 0736-66 06 01
E-post: jonas.eriksson@p-bolaget.goteborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Göteborgs Stads Parkering AB är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad. 2018 hade vi 94 anställda och omsatte cirka 502 mkr.

Vår vision är att vara en motor för hållbar mobilitet. Vi ska förenkla resandet och bidra till att skapa en mer tillgänglig stad och att människor kan röra sig på ett hållbart sätt i hela Göteborg. Vi vill att människor ska hitta flytet i sin vardag, åka kollektivt eller med cykel när de kan men även kunna använda bil när de måste.

Bolagets utgångspunkt och främsta bidrag i arbetet med hållbar mobilitet är vårt ansvar för 71 000 parkeringsplatser som samordnas inom varumärket Parkering Göteborg.

För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök www.parkeringgoteborg.se

Kontakter

Mia Malmstedt

Presskontakt Kommunikationschef 0767-24 35 81

Relaterat innehåll

Vi skapar en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar med att skapa en hållbar och tillgänglig stad för göteborgare och besökare till staden. Vi förvaltar parkeringsplatser, äger parkeringshus och erbjuder trygga, säkra och bekväma lösningar för både privat- och företagskunder.

Under varumärket Parkering Göteborg samordnar vi kommunalägd parkering och möter den parkerande kunden. Vår målsättning är att förenkla resandet och skapa parkeringslösningar som hjälper kunderna att hitta flytet i sin vardag.

För mer information om Göteborgs Stads Parkering, besök www.parkeringgoteborg.se

Göteborgs Stads Parkering AB
Åvägen 17 J, Gårda
41251 Göteborg
Sverige