Gå direkt till innehåll
Göteborgs konstmuseum. Foto: Carl Ander
Göteborgs konstmuseum. Foto: Carl Ander

Pressmeddelande -

Ett steg närmare framtidens konstmuseum i Göteborg

Göteborg behöver ett konstmuseum för framtiden. Nästa generations museum ger mer plats för konstupplevelser och bättre villkor för konsten. Planerna för om- och tillbyggnationen av Göteborgs konstmuseum tar nu ännu ett steg framåt när de styrande i staden står inför att fatta beslut om investeringen senare i vår.

Göteborgs konstmuseum behöver byggas om och till. Ända sedan uppförandet 1923 har ikonbyggnaden vid Götaplatsen haft en bärande roll för konstens och kulturens betydelse i staden med omvärld. Idag räcker den hundraåriga byggnaden inte längre till för verksamhetens behov, säkerhet och tillgänglighet. Nu behöver Göteborg ett konstmuseum för framtiden.

Publiken i fokus

– Vi ska skapa mer utrymme för publiken och bättre villkor för konsten, säger Patrik Steorn, ny museichef sedan september.

En förstudie för om- och tillbyggnation presenterades 2015 och har nu reviderats.

– Tillsammans med Higab har vi arbetat igenom förstudien och fått ett mer precist och aktuellt beslutsunderlag med verksamhetens behov och publiken i fokus, säger Anna Rosengren, direktör kulturförvaltningen.

Mer plats för konstupplevelser

Det omarbetade förslaget presenterar mer plats för utställningar, aktiviteter och publika möten. Salar som under årens lopp blivit kontor och verkstäder kommer att återställas och bli tillgängliga för konst och utställningar. En helt ny byggnad kommer att uppföras bakom det befintliga huset, där mer av museets samlingar av konst kan presenteras. Det blir också möjligt att ta emot internationella utställningar med högt ställda krav på säkerhet och klimat.

Mellan befintlig och ny byggnad uppförs en ljusgård, där konst kan presenteras och olika typer av publika evenemang genomföras.

I nästa skede ska en arkitekttävling genomföras för att säkerställa en kvalitativ process och en väl gestaltad tillbyggnad, med hänsyn tagen till såväl platsen med kringliggande byggnader som museets framtida innehåll.

– Det nya konstmuseet blir en plats för upplevelse, fördjupning och reflektion. Det bidrar till en attraktiv region med levande kultur, stadsutveckling och besöksnäring och ger Sverige en förädlad byggnad med verksamhet som kommer att låta tala om sig internationellt, säger museichef Patrik Steorn.

Nu återstår ett politiskt beslut för att gå vidare med om- och tillbyggnationen.


Detta har hänt

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att fastställa inriktningen för en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum i enlighet med Higab AB:s förstudie som bekostades av Stenastiftelsen.

Kulturnämnden och Higab har fått i uppdrag att realisera om- och tillbyggnad i enlighet med förstudien.

Kulturförvaltningen har tillsammans med Higab AB i uppdrag att presentera en totalkalkyl innan kommunfullmäktige tar ställning till igångsättande av projektet. Det är detta omtag av förstudien som nu har återrapporterats.


Kontakt

Om konstmuseet: Patrik Steorn, museichef, Göteborgs konstmuseum, 031-368 35 01, patrik.steorn@kultur.goteborg.se

Om politisk process: Anna Rosengren, direktör, kulturförvaltningen, 031-368 32 18, anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Om byggprojektet: Jerker Westerberg, projektledare Tidiga skeden, Higab, 031-368 44 93, jerker.westerberg@higab.se

Pressbilder/intervjuer: Eva Rosengren, kommunikatör, Göteborgs museer och konsthall, 031-368 31 66, eva.rosengren@kultur.goteborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Denna sträcker sig från 1400-talet fram till idag med betydande verk inom både nordisk och internationell konst. Förutom samlingen erbjuder museet utställningar, familjeaktiviteter, föreläsningar, workshops och visningar. Museet har en välsorterad museibutik. Samlingen omfattar omkring 70 000 verk och museet har ca 250 000 besökare årligen.

Göteborgs konstmuseum är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Samfinansierade av Västra Götalandsregionen.

Kontakter

Malin Opperud

Presskontakt Kommunikatör och presskontakt 031-368 35 28

Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum har samlingar från 1400-talet fram till idag. Museet har en nordisk profil men i samlingarna ingår även äldre nederländsk och fransk konst med verk av Rembrandt, van Gogh, Monet och Picasso.

På översta våningsplanet finns Fürstenbergska galleriet som ursprungligen var en privat samling men som senare tillföll museet. Här hänger målningar av konstnärer som Edvard Munch, Ernst Josephson, Carl Larsson, PS Krøyer och Anders Zorn.

Göteborgs museum bildades 1861. Genom gåvor av bl a Pontus och Göthilda Fürstenberg hade man snart vuxit ur sina lokaler och tanken på ett nytt konstmuseum väcktes. 1916 utlystes en tävling om utformningen av Götaplatsen. Här skulle en stadsteater, ett konserthus, ett konstmuseum och en konsthall byggas. 1925 invigdes byggnaden som konstmuseum vid Götaplatsen. På 60-talet utvidgades museet med ett ljust nybygge anpassat till den gamla byggnaden.

I januari 1996 fick museet ny entréhall och tillbyggnad som rymmer Hasselblad Center, museibutik samt en restaurang. Konstnären Pål Svenssons grindar i järn och brons pryder den nya entrén som genom den nya tillbyggnaden flyttats närmare ner mot Götaplatsen och blivit mer tillgänglig.

Göteborgs konstmuseum har tre stjärnor i Michelins Green Guide.