Gå direkt till innehåll
Sandra Backlund, Martin Bergström, Helena Hörstedt, Diana Orving. Photo: Pia Ulin
Sandra Backlund, Martin Bergström, Helena Hörstedt, Diana Orving. Photo: Pia Ulin

Pressmeddelande -

Modeskapare går i dialog med konstklassiker

Textila skulpturer, installationer och rörlig bild. I maj går fyra av 2000-talets mest omtalade svenska modeskapare i dialog med klassiker ur museets samling. I utställningen Dialoger. Mode bortom det bärbara rör sig Göteborgs konstmuseum i gränslandet mellan mode och konst.

Sandra Backlund, Martin Bergström, Helena Hörstedt och Diana Orving har varit tongivande i svenskt mode sedan millennieskiftet. Med ett mode bortom det bärbara går de i dialog med Göteborgs konstmuseums samling. Det är fyra modeskapare vilkas arbete, metoder och frågeställningar har många likheter med samtida konstnärers, inte bara visuellt utan även konceptuellt.

Det har funnits en ständig växelverkan mellan konst och mode genom historien. Från antika skulpturer med veckade dräkter och den klassiska porträttkonsten med påkostade textilier, till modernismens konstnärer som formgav djärva dräkter och mönster och modeskapare som hämtat inspiration från konsten.

– De senaste decennierna har mode alltmer tagits på allvar som en konstform i sin egen rätt. På samma sätt som konst, litteratur, film och scenkonst betraktar vi mode som en kulturform och ett uttryck som kan forma en hel tidsanda och samtidigt ställa frågor kring exempelvis kropp, identitet och samhälle, säger Patrik Steorn, museichef på Göteborgs konstmuseum.

Den här utställningen visar fyra modekonstnärer som verkar i gränslandet mellan mode och konst, som har ett experimentellt och nyskapande sätt att arbeta med utgångspunkt i kropp, kläder och textila material. De utmanar invanda föreställningar och tar fasta på modets potentialer att skapa estetiska upplevelser, bortom det bärbara.

– Mode har ofta betraktats som något ytligt, som en konstnärlig genre utan djup där det mesta har handlat om vackra kreationer och attityd. Idag är skillnaden mellan olika konstnärliga genrer inte längre lika skarp, säger Per Dahlström, intendent på Göteborgs konstmuseum och curator för utställningen.

Med tiden har begreppen blivit allt mer ostyriga. Både mode och konst expanderar, muterar och glider in i varandra. I gränslanden mellan dem händer mycket av det som ger oss nycklar att förstå av vad det är som pågår runtomkring oss. I modet speglas precis som i konsten den rådande tidsandan och dess ideal och ger därmed uttryck för tidens rytm och smak, det vi kallar samtiden.

Göteborgs konstmuseum har på senare år konsekvent arbetat med den historiska konstens förhållande till samtiden och att medvetandegöra och problematisera smakkonventioner och hierarkier i konstvärlden. Genom att låta den samtida konsten och samlingen interagera skapas nya sammanhang och betydelser som tillför nya dimensioner till både de utställda verken och museet.

I utställningen Dialoger. Mode bortom det bärbara presenterar helt nya verk och installationer skapade i dialog med konstnärer som Louise Nevelson, Berit Lindfeldt, Auguste Rodin, Henry Moore och den tyske 1600-tals konstnären Ottmar Elliger d. ä.

Till utställningen produceras en katalog i samarbete med Skarp Projects och Studio Bon.

Producent: Andrea Hasselrot
Redaktör: Johan Lindberg
Förord: Patrik Steorn
Text: Daniel Björk
Form: Magnus Klahr

DIALOGER

Mode bortom det bärbara

Göteborgs konstmuseum 12 maj 2023 – 7 januari 2024

Projektet genomförs av Göteborgs konstmuseum i samarbete med Skarp Projects och producent/curator Andrea Hasselrot.

Samma dag öppnar även utställningen Nordiskt mode nu: Stickat och tryck på Röhsska museet. Utställningen ingår i ett nytt nordiskt samarbete med fokus på nya modetalanger.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Denna sträcker sig från 1400-talet fram till idag med betydande verk inom både nordisk och internationell konst. Förutom samlingen erbjuder museet utställningar, familjeaktiviteter, föreläsningar, workshops och visningar. Museet har en välsorterad museibutik. Samlingen omfattar omkring 70 000 verk och museet har ca 250 000 besökare årligen. Göteborgs konstmuseum är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Samfinansierat av Västra Götalandsregionen.

Kontakter

Patrik Steorn

Patrik Steorn

Museichef/Docent 031-368 35 01

Relaterat innehåll

Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum har samlingar från 1400-talet fram till idag. Museet har en nordisk profil men i samlingarna ingår även äldre nederländsk och fransk konst med verk av Rembrandt, van Gogh, Monet och Picasso.

På översta våningsplanet finns Fürstenbergska galleriet som ursprungligen var en privat samling men som senare tillföll museet. Här hänger målningar av konstnärer som Edvard Munch, Ernst Josephson, Carl Larsson, PS Krøyer och Anders Zorn.

Göteborgs museum bildades 1861. Genom gåvor av bl a Pontus och Göthilda Fürstenberg hade man snart vuxit ur sina lokaler och tanken på ett nytt konstmuseum väcktes. 1916 utlystes en tävling om utformningen av Götaplatsen. Här skulle en stadsteater, ett konserthus, ett konstmuseum och en konsthall byggas. 1925 invigdes byggnaden som konstmuseum vid Götaplatsen. På 60-talet utvidgades museet med ett ljust nybygge anpassat till den gamla byggnaden.

I januari 1996 fick museet ny entréhall och tillbyggnad som rymmer Hasselblad Center, museibutik samt en restaurang. Konstnären Pål Svenssons grindar i järn och brons pryder den nya entrén som genom den nya tillbyggnaden flyttats närmare ner mot Götaplatsen och blivit mer tillgänglig.

Göteborgs konstmuseum har tre stjärnor i Michelins Green Guide.