Gå direkt till innehåll
Sten A Olssons Kulturstipendium 2020. Bild: Ola Ingvarsson
Sten A Olssons Kulturstipendium 2020. Bild: Ola Ingvarsson

Pressmeddelande -

Sten A Olssons Kulturstipendium 2020

Drömlika tropiska landskap, kosmiska cirklar i keramik och hyperrealistiskt måleri. Göteborgs konstmuseum avslutar utställningsåret 2020 med en nyanserad presentation som visar storskaliga oljemålningar och skulptural keramik. 

Göteborgs konstmuseum har stängt tills vidare på grund av smittskyddsrestriktioner. När museet öppnar igen, öppnar en utställning med konstnärerna Carl Hammoud, Hanna Järlehed och Martin Solymar, årets mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form. I utställningen presenteras flera verk av respektive konstnär varav en större del är nyproducerade och nu möter publik för första gången.

” I projektet understryks möjligheten för konstnärerna att utforska nya uttryck och arbetssätt – att jobba med andra material, att gå upp i skala eller att undersöka en ny motivvärld. Publiken kommer att få se målningar som går från ett drömmande hallucinatoriskt tillstånd till en saklig betraktelse. Gåtfulla keramiska objekt för tankarna till handfasta naturmaterial såväl som ett abstrakt kosmos.” säger Eva Nygårds, intendent vid Göteborgs konstmuseum och curator för utställningen.

I anslutning till utställningen produceras även en omfångsrik katalog med längre personliga intervjuer och ett rikt bildmaterial för samtliga kulturstipendiater. Korta informationsfilmer med alla stipendiater visas i utställningen och ger ytterligare möjlighet till fördjupning.

Motiveringarna för stipendiaterna inom bild och form lyder:

Konstnären Carl Hammoud

Carl Hammouds arbeten kännetecknas av koncentrerad iakttagelse och febrigt flimrande upptagenhet vid detaljer och fragment. Återkommande teman är tilliten till konsten som språk och kärl, men också misstron mot bildens auktoritet och medvetenheten om dess flyktighet. Målningarna zoomar in och ut, rör sig bland nutidens lämningar och ruiner. I ett större perspektiv handlar Carl Hammouds verk också om gränsdragningar, att undersöka glidningen mellan minne och fiktion, samt att ifrågasätta ordningar som definierar människans och civilisationens bräckliga villkor.

För ett konstnärskap som förenar stram precision med ovisshetens melankoli tilldelas Carl Hammoud stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Keramikern Hanna Järlehed

Hanna Järlehed skapar en sällsam keramisk värld där slutna, monolitiska pjäser möter spröda former uppbyggda av tunna blad av lera. Arbetet pendlar mellan det bestämda och det prövande, det kontrollerade och det oväntade. Här finns alltid en rörelse, någonting pågår, formas om och rinner vidare. Tjocka, glasartade glasyrer sköljer över formerna men stelnar också till hemlighetsfulla vattensamlingar. Det är ett konstnärskap där leran är den handfasta startpunkten men blicken söker den fria horisonten.

För sitt kraftfulla och oförvägna undersökande av keramiken som volym, yta och förlopp tilldelas Hanna Järlehed stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Konstnären Martin Solymar

Med känsliga nyanser och transparenta lager gestaltar Martin Solymar ett tillstånd som tycks vara upplöst, hallucinatoriskt och tvetydigt. Rituella objekt och mytiska gestalter blir bärande element i en poetisk bildvärld som inte kan hänföras till en specifik geografisk plats eller tidsålder. Målningarna som vid en första anblick kan te sig abstrakta växer vid ett närmare utforskande fram i fragment som bildar mångbottnade berättelser och skapar nya rum och landskap.

För ett vibrerande och narrativt måleri där teknik, form och innehåll ständigt drivs framåt tilldelas Martin Solymar stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv som bland annat ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. I år delas stipendiet ut till sex kulturutövare av olika slag, som får 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling. Under de senaste tjugofyra åren har stiftelsen delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

Carl Hammoud (f 1976) examinerades från Akademin Valand i Göteborg 2004 och har sedan dess varit en tongivande konstnär inom svensk samtidskonst. Inom måleri, teckning och skulptur utforskar han seende, perception och perspektiv. Hans arbeten kännetecknas av upprepningar och inzoomningar, ofta med referenser till arkiv, kunskap och ordning.

Hanna Järlehed (f 1970) utbildades på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och är sedan flera år verksam i Göteborg. I sin skulpturala keramik prövar hon ständigt materialet och undersöker dess möjlighet såväl som dess begränsning. I de säregna objekten råder ett motsatsförhållande mellan det spröda och sköra kontra det tunga och kompakta.

Martin Solymar (f 1981) bor och arbetar i Göteborg och tog examen från Akademin Valand 2012. Han arbetar framförallt med måleri men utforskar också andra material och tekniker. I storskaliga verk som rör sig mellan det figurativa och det abstrakta vävs berättelser från folktro, myter och sagor in med referenser till Norden såväl som Karibien. 

Samtliga mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium 2020 är:

Konstnären Carl Hammoud

Keramikern Hanna Järlehed

Skådespelaren Josefin Neldén

Musikern Daniel Norgren

Konstnären Martin Solymar

Musikern Carl Vallin

Kontakt

Pnina Yavari Molin, Presskontakt
031-368 31 64, pnina.molin@kultur.goteborg.se

Eva Nygårds, Intendent
031-368 35 03, eva.nygards@kultur.goteborg.se

Patrik Steorn, Museichef
031-368 35 01, patrik.steorn@kultur.goteborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Denna sträcker sig från 1400-talet fram till idag med betydande verk inom både nordisk och internationell konst. Förutom samlingen erbjuder museet utställningar, familjeaktiviteter, föreläsningar, workshops och visningar. Museet har en välsorterad museibutik. Samlingen omfattar omkring 70 000 verk och museet har ca 250 000 besökare årligen.

Göteborgs konstmuseum är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Samfinansierade av Västra Götalandsregionen.

Presskontakt

Patrik Steorn

Patrik Steorn

Museichef/Docent 031-368 35 01
Pnina Yavari Molin

Pnina Yavari Molin

Presskontakt Kommunikatör & presskontakt Press 0728554296

Relaterat material

Relaterade nyheter

Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum har samlingar från 1400-talet fram till idag. Museet har en nordisk profil men i samlingarna ingår även äldre nederländsk och fransk konst med verk av Rembrandt, van Gogh, Monet och Picasso.

På översta våningsplanet finns Fürstenbergska galleriet som ursprungligen var en privat samling men som senare tillföll museet. Här hänger målningar av konstnärer som Edvard Munch, Ernst Josephson, Carl Larsson, PS Krøyer och Anders Zorn.

Göteborgs museum bildades 1861. Genom gåvor av bl a Pontus och Göthilda Fürstenberg hade man snart vuxit ur sina lokaler och tanken på ett nytt konstmuseum väcktes. 1916 utlystes en tävling om utformningen av Götaplatsen. Här skulle en stadsteater, ett konserthus, ett konstmuseum och en konsthall byggas. 1925 invigdes byggnaden som konstmuseum vid Götaplatsen. På 60-talet utvidgades museet med ett ljust nybygge anpassat till den gamla byggnaden.

I januari 1996 fick museet ny entréhall och tillbyggnad som rymmer Hasselblad Center, museibutik samt en restaurang. Konstnären Pål Svenssons grindar i järn och brons pryder den nya entrén som genom den nya tillbyggnaden flyttats närmare ner mot Götaplatsen och blivit mer tillgänglig.

Göteborgs konstmuseum har tre stjärnor i Michelins Green Guide.