Gå direkt till innehåll
Lene Crone Jensen kommenterar förslaget om Göteborgs Konsthalls framtid

Pressmeddelande -

Lene Crone Jensen kommenterar förslaget om Göteborgs Konsthalls framtid

Fredag den 21 maj offentliggjorde Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett förslag om att en ny konsthall ska byggas på Backaplan och stå färdig omkring 2015. Förslaget om en ny byggnad, som är anpassad till hur en verksamhet för samtidskonst kan se ut idag, välkomnar självklart vi på Göteborgs Konsthall. Våra nuvarande lokaler är mycket vackra, har en lång historia bakom sig och erbjuder en alldeles egen potential i arbetet med samtidskonst, men de är inte väl anpassade för mycket av den verksamhet som vi ägnar oss åt idag. Ett exempel är akustiken, som inte bara gör det svårt att visa video- och ljudverk, utan även är problematisk när vi anordnar debatter och liknande programaktiviteter. Vi skulle också gärna erbjuda vår publik olika rumsliga möjligheter i mötet med konsten, utöver konstutställningar, men här har vi haft begränsningar, både resurs- och utrymmesmässigt.

Vi har länge arbetat med planer för att skapa nya rum och alternativa ingångar till konsten utifrån de villkor som vi har. En av dessa planer är Green Room som öppnar snart. I Green Room kan man ta en paus och reflektera över utställningen, ta del av mer information eller kanske titta på videoutställningen Project 35, som kommer att presenteras parallellt med utställningen. Green Room kan betraktas som ett anspråkslöst erbjudande, men vi ser det som en del av vår utveckling och våra högt ställda ambitioner.

På Göteborgs Konsthall har vi en utvecklad verksamhet på flera plan. Vi arbetar med internationalisering och utvecklar former för att skapa både kunskap och upplevelser. Vi ger konstnärerna möjlighet att presentera sina konstnärskap och erbjuder våra många besökare olika sätt att uppleva konstens mångfald. Och vi har många fler idéer och tankar om hur man kan arbete med samtidskonsten i framtiden.

Därför är det såklart extra tråkigt att en del av ett annars välkommet förslag om en ny konsthall, också innebär att Göteborgs Konsthalls verksamhet ställs in från och med 2011. Förslaget går ut på att lokalerna, det mesta av utställningsbudgeten samt personalen med undantag av konsthallschefen utlånas till Göteborgs konstmusem fram till dess att den nya konsthallen är på plats. Finanskrisen har drabbat kulturförvaltningen hårt och det anses att en resursförstärkning av konstmuseet är nödvändigt. Det är tanken att konsthallen chef, dvs undertecknad, skall leda arbetet mot en ny konsthall och under tiden även göra samtidskonstprojekt i Göteborg. Alla detaljer är ännu inte utarbetade, men kommer förtydligas under den närmsta tiden. Förslaget kommer troligtvis att läggas fram i kulturnämnden antingen före eller efter sommaren, dvs att ett formellt beslut  ännu inte har tagits.

Att ställa in verksamheten på Göteborgs Konsthall kommer att skapa ett vakuum för Göteborgs kulturliv. Det är bara 10 år sedan som Göteborgs Konsthall senast var nedlagd under en period och sedan nyöppningen år 2000 har verksamheten varit under uppbyggnad. Det är tydligt att konsthallen alltid har spelat, och spelar, en viktig roll för Göteborgs kulturliv och redan nu reagerar många starkt på budskapet att konsthallen ska stängas under en period. Vi jobbar på att få till stånd en offentlig debatt på konsthallen om situationen och mer information om detta kommer snart att annonseras. Vår förhoppning är att den pågående diskussionen och en kommande debatt kommer att kunna ligga till grund för ett fortsatt arbete som kan leda till en bra utveckling för Göteborgs Konsthall och kulturlivet i Göteborg.

/Lene Crone Jense, konsthallchef

Ämnen

Regioner


Göteborgs Konsthall presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar på mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt med detta arrangeras konstnärssamtal, visningar, seminarier, lektioner för barn och unga och andra programaktiviteter för att skapa nya infallsvinklar, möten, kontakter och dialog. Göteborgs Konsthall har alltid fri entré och fria visningar.

Kontakter

Karin Andersson

Karin Andersson

Presskontakt Kommunikatör 031-368 34 92

Nationell och internationell samtidskonst

Göteborgs Konsthall ligger vid Götaplatsen i centrala Göteborg. Konsthallen presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt arrangeras konstnärssamtal, skollektioner, filmvisningar och andra programaktiviteter. Göteborgs Konsthall har alltid fri entré och fria visningar.

Göteborgs Konsthall
Götaplatsen
412 56 Göteborg