Gå direkt till innehåll
MALLRATS INTAR GÖTEBORGS KONSTHALL

Pressmeddelande -

MALLRATS INTAR GÖTEBORGS KONSTHALL

MALLRATS INTAR GÖTEBORGS KONSTHALL
Måndag 18 maj kl 15-16


På måndagar är det vanligt att museum och konsthallar är stängda. Men måndagen den 18 maj kl 15-16 kommer Göteborgs Konsthall att öppnas upp av ett trettiotal Mallrats som bryter måndagsregeln och fysiskt drar upp konsthallens dörr med ett tjockt rep.

Nu ”mallrar” vi måndagen på Göteborgs Konsthall… Vi tycker det är på tiden att andra rum har öppet mer än bara butiker i staden.
- Kristoffer Svenberg, konstnärlig ledare för Mallrats Göteborg – Mallra linjen.

Vad är då Mallrats och mallra? Mallrats som begrepp är ett amerikanskt uttryck för individer, främst unga, som hänger i köpcentrum utan att konsumera något. Mallrats brukar ses som en slags skräpkultur. Att mallra är att i ett köpcentrum av privat eller halvoffentlig karaktär bedriva fri konstnärlig aktivitet som inte är bunden till köpcentrets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.

Under våren 2015 genomför unga och seniorer från olika stadsdelar i Göteborg projektet Mallrats Göteborg – Mallra linjen tillsammans med konstnären Kristoffer Svenberg, Göteborgs Konsthall och enheten för Barnkultur, Göteborgs Stad. Samarbetet har kretsat kring en gemensam undersökning av offentliga och halvoffentliga rum i vår stad. Genom att arbeta med olika konstnärliga metoder, som till exempel performance, video och fotografi, har deltagarna tillsammans med Kristoffer Svenberg utforskat köpcentrum och liknande halvoffentliga platser. Syftet har varit att undersöka var gränsen går mellan det privata och offentliga.

Köpcentrum och gallerior byggs för att vi ska konsumera och se saker. Rummen anpassas inte för våra kroppar. Det är inte meningen att vi ska stanna upp eller känna oss för bekväma. I projektet Mallrats Göteborg – Mallra linjen tar vi plats i stadens kommersiella rum och utmanar normer. Det blir en gemensam utmanande praktik, ett slags antiverksamhet.
- Kristoffer Svenberg, konstnärlig ledare för Mallrats Göteborg – Mallra linjen.

Den 18 maj är första gången som alla mallrats möts och tillsammans kommer de att göra konsthallen, innanför och utanför, till en levande plats. På en måndag.

Projektet Mallrats Göteborg – Mallra Linjen är en del i Göteborgs Konsthalls uppsökande verksamhet för att öka delaktigheten och tillhörighet hos allmänheten i kulturlivet. I Mallrats Göteborg – Mallra linjen erbjuder Göteborgs Konsthall ett dialogbaserat lärande där deltagarna under handledning av en konstnär och konstpedagog själva skapar innehållet.
- Mija Renström, vik intendent för pedagogik, Göteborgs Konsthall


DELTAGARE
Deltagarna i Mallrats Göteborg – Mallra linjen är gymnasielever från kursen estetisk kommunikation, åk 1 vid Schillerska gymnasiet och klasserna E, G och H från programmet Språkintroduktion (SPRINT) vid Angeredsgymnasiet, samt seniorer från programmet Livslust på Backa Kulturhus.

MALLRALINJEN.SE

Kristoffer Svenberg driver bloggen www.mallralinjen.se där han dokumenterar projektet tillsammans med deltagarna.

Klicka här för att komma till bloggen.

Läs mer och se video

Ämnen

Kategorier

Regioner


Göteborgs Konsthall presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar på mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt med detta arrangeras konstnärssamtal, visningar, seminarier, lektioner för barn och unga och andra programaktiviteter för att skapa nya infallsvinklar, möten, kontakter och dialog. Göteborgs Konsthall har alltid fri entré och fria visningar. Utöver de schemalagda visningarna erbjuder vi visningar av pågående utställning för bokade grupper på upp till 30 personer.

Presskontakt

Pnina Yavari Molin

Pnina Yavari Molin

Presskontakt Pressansvarig Göteborgs Stads kulturförvaltnings museer och konsthall 072 855 42 96

Nationell och internationell samtidskonst

Göteborgs Konsthall ligger vid Götaplatsen i centrala Göteborg. Konsthallen presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt arrangeras konstnärssamtal, skollektioner, filmvisningar och andra programaktiviteter. Göteborgs Konsthall har alltid fri entré och fria visningar.

Göteborgs Konsthall
Götaplatsen
412 56 Göteborg