Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

21 jan: RENZO MARTENS - EPISODE III

GÖTEBORGS KONSTHALL

Pressmeddelande

Renzo Martens
Episode III
21 januari – 13 februari, 2011
Vernissage fredag 21 januari, 18.00 – 22.00 - se mer nedan.

Göteborgs Konsthall i samarbete med Clandestino Institut, visar under tre intensive veckor filmverket Episode III (2008) av den holländska konstnären Renzo Martens. Verket uppmärksammades på Berlinbiennalen 2010 och har blivit mycket omdiskuterat sedan dess. I filmen reser Renzo Martens till Kongo-Kinshasa för att undersöka den massmediala exploateringen av fattigdom och våld

Med en neonskylt, med texten Enjoy Poverty, please, möter Martens människor i Kongo och driver tesen att en av Afrikas mest lukrativa naturresurser och exportvaror idag är dokumentationen av fattigdomen. Men vem tjänar på bilden av svältande och sargade familjer? Vem äger fattigdom? I en blandning av satir och undersökande journalistik kommenterar Martens den etik och ekonomi som omger bilden av den afrikanska fattigdomen. Genom att sätta sin egen position i centrum av verket öppnar Martens upp för frågor om relationen mellan den voyaristiska blicken och den engagerade konsten. Ingenstans är det självklart var han
själv befinner sig.

Verket anspelar på den dokumentära filmtraditionen och behandlar relationen mellan subjekt och betraktare. Martens agerar dubbla roller i filmen och nyttjar flera konstnärliga strategier som satir, performance och appropriering. Dels reproducerar han rollen som den västerländska konsumenten som, liksom de biståndsorganisationer, ideella organisationer och journalister han kritiserar, tjänar på bilden av fattigdom för sitt projekt och medverkar till vidare exploatering. Dels agerar han Konstnären, som betraktar och reflekterar över det system som han också själv är inskriven i. Martens säger i en intervju:

Jag är både observatören och förövaren som själv bidrar till den afrikanska exploateringen. Jag kan aldrig vara frälsare eller befriare eftersom jag definieras av de strukturer och institutioner som utnyttjar i första hand. Jag kan inte ens låtsas att min närvaro skulle frigöra – även om jag blottlägger maktförhållanden av bilden av fattigdomen inom marknadsekonomin. Den med kameran kommer alltid att exploatera på grund av de maktrelationer som är inneboende i att ta, distribuera och sälja bilder.
(Renzo Martens intervjuad av Frances Guerin, ARTslant, New York, 2009)

Renzo Martens (f. 1973) arbetar på en serie filmer. Episode III är den andra delen i en trilogi som påbörjades med Episode I som utspelar sig i Tjetjenien 2002. Episode III, har visats på den 6e Berlin Biennalen 2010, Tate Modern, Centre Pompidou, Kunsthaus Graz, Stedelijk Museum, liksom ett stort antal filmfestivaler runt om i världen. Renzo Martens arbetar just nu med Episode II.

Göteborgs Konsthall och Clandestino Institut
För drygt två år sedan inledde Göteborgs Konsthall ett samarbete med Clandestino Institut. Tanken var att försöka överföra några av de filosofiska och politiska utmaningar som formulerats i begreppsparet offer och martyrer till samtidskonstens domäner.

Samarbetet utvecklades efter Clandestino Instituts internationell konferens, Victims and Martyrs – Political Interventions, som ägde rum den 10-14 juni 2009 med Trinh T Minh-ha som huvudtalare. Denna konferens fick senare samma år form av en utvidgad kurs vid Clandestino Institut. Väsentliga delar av detta resultat har nu publicerats i ett dubbelnummer av tidskriften Glänta där kärnproblematiken presenteras och kontextualiseras.

Slutmålet med Offer och martyrer är emellertid den utställning som under 2011 kommer att presenteras i två faser på Göteborgs Konsthall. Den första av dessa utställningsfaser är uteslutande fokuserad på Renzo
Martens uppmärksammade videoverk Episode III men följs senare upp av en mer omfattande grupputställning som visas med start i december 2011.

Utställningen Renzo Martens: Episode III åtföljs av en publikation med artiklar av Mikael Nanfeldt, Aleksander Motturi och en intervju mellan Mikael Nanfeldt och Renzo Martens, samt programverksamhet med samtal, paneldiskussioner och föredrag.

MER INFORMATION & PRESSBILDER
Kontakta Louise Waite, press- och informationsansvarig
Tel: 031 368 32 48, 031 368 34 50
E-post: louise.waite@kultur.goteborg.se 

Ladda ner pressbilder direkt ifrån Göteborgs Konsthalls hemsida:
http://alturl.com/kvgqn

PROGRAMVERKSAMHET UNDER UTSTÄLLNINGEN

VERNISSAGE
Fredagen den 21 januari kl 18.00 – 22.00
18.15 Invigning med tal av Mikael Nanfeldt, tf chef för Göteborgs Konsthall
18.30 – 20.00 Filmvisning
20.15 – 21.30 Paneldiskussion med Mikael Nanfeldt,tf chef för Göteborgs Konsthall, och författare Aleksander Motturi och idéhistoriker Edda Manga från Clandestino Institut.

Missa inte! Under kvällen är det release av tidskriften Glänta #3 -4.10 på temat Offer och Martyrer. Chefsredaktör: Göran Dahlberg.

ART AFTER WORK:  Enjoy(ing) poverty?
Onsdag 26 januari, 18.00-20.00
Maria Eriksson Baaz
Reflektioner kring västvärldens relation till Kongo.

Samtalet reflekterar kring västvärldens relation till Kongo utifrån Renzo Martens film Episode III, Martens beskriver filmen som ett konstverk, samtidigt som han gör anspråk på objektivitet i sin porträttering av dessa relationer. Hur kan man tolka filmen? Hur väl kan filmen ses reflektera det som händer i Kongo idag? Är hans kritik/betraktelse relevant? Genom att ge konkreta exempel från Kongo idag visar samtalet på filmens träffsäkerhet, i synnerhet i sin betraktelse av "biståndsindustrin". Samtidigt reflekterar samtalet kring brister och förenklingar i filmens porträttering av Kongo.

Maria Eriksson Baaz är forskare vid Institutionen för Globala Studier i Göteborg och vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Hon har tidigare bedrivit forskning kring kulturella identiteter och rasism inom biståndet, med fokus på nordiska biståndsarbetare i Tanzania. Hon har vistats långa perioder i Kongo och de senaste åren har hennes forskning fokuserat genusdiskurser och sexuellt våld som begås av den kongolesiska armén.

PANELSAMTAL: Bilder av bilder av bilder. Och fattigdom.
Lördag 5 februari, 14.00-16.00
Tidskriften Ord&Bild i samtal om Renzo Martens, Episode III

Panelsamtal med Erik Pauser (konstnär), Håkan Thörn (professor i sociologi) och Elin Wikström (konstnär). Moderator: Mats Rosengren (filosof).

Med utgångspunkt i de bilder som Västvärlden skapat av Kongo – i litteratur, film och massmedier - har konstnären Renzo Martens i sin film Episode III skapat den person – Renzo Martens själv - som reser till Kongo och gör en dokumentär. Ord&Bild arrangerar samtal om Renzo Martens konstnärliga strategier och utifrån dessa: de bilder av fattigdom som vi producerar och konsumerar. I det kommande numret av Ord&Bild publiceras en omfattande mailkonversation om Renzo Martens verk Episode III.

KONSTNÄRSSAMTAL
Söndag 20 februari, 16.00 – 20.00
Plats: House of Win-Win
Renzo Martens i samtal med Stefan Jonsson.

Renzo Martens kommer till Göteborg för att samtala om sin film. Samtalet föregås av en filmvisning av Episode III.

Stefan Jonsson är författare, litteraturvetare, kritiker och journalist. Han verkar bland annat som lektor i estetik vid Södertörns Högskola, är docent vid Lindköpings Universitet och var tidigare kulturredaktör på Dagens Nyheter. Hans forskning berör ämnen så som postkolonial teori, etnicitet, rasism och förutsättningarna för det mångkulturella samhället. Han utkom under 2010 med sin senaste bok Rapport från Sopornas Planet. Kritiska Essäer (Nordsteds).

ÖPPETTIDER
Tisdag - Torsdag 11.00-18.00
Onsdag 11.00 - 20.00
Fredag - Söndag 11.00-17.00
Måndag stängt

http://www.konsthallen.goteborg.se

Fri entré

Ämnen

Regioner


Göteborgs Konsthall presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar på mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt med detta arrangeras konstnärssamtal, visningar, seminarier, lektioner för barn och unga och andra programaktiviteter för att skapa nya infallsvinklar, möten, kontakter och dialog. Göteborgs Konsthall har alltid fri entré och fria visningar.

Kontakter

Karin Andersson

Karin Andersson

Presskontakt Kommunikatör 031-368 34 92

Nationell och internationell samtidskonst

Göteborgs Konsthall ligger vid Götaplatsen i centrala Göteborg. Konsthallen presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt arrangeras konstnärssamtal, skollektioner, filmvisningar och andra programaktiviteter. Göteborgs Konsthall har alltid fri entré och fria visningar.

Göteborgs Konsthall
Götaplatsen
412 56 Göteborg