Gå direkt till innehåll
140 bostadsrätter kan byggas i Majorna

Pressmeddelande -

140 bostadsrätter kan byggas i Majorna

Första markanvisningen på bussgaragetomten

Nu har första kvarteret på bussgaragetomten inom Fixfabriksområdet i Majorna markanvisats. Kvarteret ska innehålla cirka 140 bostadsrätter. 15 exploatörer hade anmält intresse för markanvisningen. Fastighetsnämnden bestämde vid sitt möte 9 december att markanvisningen tilldelas F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Bussgaragetomten består av sex kvarter. Inom områdets övriga kvarter kommer markanvisningarna att innehålla såväl hyresrätter som bostadsrätter. Detaljplanen medger att det totalt kan byggas cirka 800 bostäder på bussgaragetomten.

I den aktuella markanvisningen har jämförelse använts som metod, och anvisningen har annonserats på stadens hemsida under september och oktober. I tävlingen har i första hand priset varit avgörande, men det har även ställts villkor avseende bland annat kvalitet, miljö och tillgänglighet. Dessutom måste anbudslämnare uppfylla kvalificeringskrav som ekonomisk stabilitet och organisatoriska förutsättningar för genomförandet.

Vid en genomgång bedömdes 10 av de 15 intressenterna uppfylla de förutsättningar som gällde för markanvisningen. Därefter skedde jämförelse av de priser på byggrätten som dessa aktörer var villiga att betala. F O Peterson & Söner Byggnads AB hade lämnat högst bud med 15 200 kronor per kvadratmeter BTA(bruttoarea) för byggrätten med cirka 140 bostadsrätter. Den anvisade byggrätten beräknas därmed ge Göteborgs Stad en intäkt på drygt 197 miljoner kronor.

Fotnot: En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

För mer information:

Fredrik Mellberg, fastighetsutvecklare, Utveckling mark och byggnaderfredrik.mellberg@fastighet.goteborg.se
031-368 12 62


Trygghetsboenden i Majorna

I det nybyggda huset vid Stortoppsgatan i Majorna kan det tillskapas 40 trygghetsboenden. Fastighetsägaren Trollängen Gråberget AB beviljas subventioner för att starta ett nytt trygghetsboende. Det beslutade fastighetsnämnden vid sitt möte 9 december.

Det här är det första trygghetsboendet som startats i nyproduktion sedan 2014. Husets lägenheter har redan från början god tillgänglighet och fastighetsägaren kommer att installera trygghetspaket i de 40 lägenheterna. Det innehåller elektroniskt tittöga, spisvakt och hjälpmedel i badrum, exempelvis stödhandtag/handledare.

För att få hyra en lägenhet som ingår i trygghetsboende krävs att någon i hushållet fyllt 70 år.

Enligt kraven för kommunala subventioner ska lägenheterna finnas samlade i anslutning till en lämplig gemensamhetslokal. I det här fallet ligger lokalen på bottenvåningen. Den är på cirka 170 kvadratmeter, inklusive ett kök, och kommer att utformas tillsammans med de hyresgäster som tillhör trygghetsboendet.

För att få subventionen ska det även finnas personal för aktiviteter och trygghet. Sedvanliga arbetsuppgifter, med fokus på hyresgästernas intressen, är till exempel föreläsningar, motionsaktiviteter, fika och kortspel.

Trollängen Gråberget AB kommer i samverkan med SDF Majorna-Linné att tillsätta tjänsten för trygghetsvärden. Målsättningen är att skapa en miljö som främjar det sociala och aktiva livet. Det kommer vara fokus på att skapa en trygg tillvaro för hyresgästerna. Fastighetsbolaget räknar med att starta trygghetsboendet 1 mars nästa år.

Den årliga subventionen är i år 10 828 kronor per lägenhet, ett belopp som kommer att justeras nästa år.

För mer information:

Henrik Ehrlington, utvecklingsledare, boendeavdelningen,
henrik.ehrlington@fastighet.goteborg.se
031-368 10 04

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29
Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80