Gå direkt till innehåll
5 200 bostäder byggstartades under 2018

Pressmeddelande -

5 200 bostäder byggstartades under 2018

2018 var ett trendbrott när det gällde byggstarter och det finns goda förutsättningar för att byggstarterna kommer att ligga högt även under 2019.

Byggande av 5 200 bostäder påbörjades under fjolåret, en ökning med nästan 40 procent jämfört med 2017. 3 200 bostäder färdigställdes och i slutet av 2018 pågick nybyggnation av 7 300 bostäder. Det framgår av fastighetskontorets rapport om bostadsbyggandet.

Byggverksamheten i Göteborg har ökat kraftigt, som jämförelse påbörjades under föregående fem år i genomsnitt knappt 2 900 bostäder per år. Under 2018 påbörjades byggande av 5 195 bostäder. Nästan en tredjedel av de byggstartade bostäderna ligger i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo.

De senaste årens högkonjunktur inom byggsektorn tillsammans med Göteborgs Stads uppväxling av planerings- och genomförandeverksamheten i Göteborg har under året även börjat sätta avtryck i antalet färdigställda bostäder. 3 168 bostäder färdigställdes under året, varav 2 747 genom nybyggnad och resterande genom ombyggnad. Det färdigställdes 324 småhus och 2 286 lägenheter i flerbostadshus (1 463 bostadsrätter och 823 hyresrätter) och 137 specialbostäder(exempelvis bostäder med särskild service, även förkortat BmSS). Under 2017 färdigställdes cirka
2 200 bostäder.

Vid slutet av året pågick nybyggnation av 7 300 bostäder. Dessa bostäder kommer att färdigställas successivt beroende på byggtakt.


För mer information, kontakta enheten för analys och utredning på fastighetskontoret:

Erik Carles, 031-368 12 19, erik.carles@fastighet.goteborg.se

Lukas Jonsson, 031-368 12 01, lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Fastighetskontorets uppdrag är att skapa förutsättningar så att fastighetsnämnden kan uppfylla bostadsförsörjningsansvaret den har i Göteborg. Fastighetskontoret förvaltar även merparten av den kommunala marken i Göteborg som består av cirka 55% av den totala markytan i staden.


Fastighetsnämnden
är det politiska organ inom Göteborgs Stad som har bostadsförsörjningsansvaret och äger merparten av den kommunala marken i Göteborg. Nämnden nyttjar den kommunala marken som ett strategiskt verktyg och anvisar mark till utvalda byggaktörer så att fler bostäder kan byggas i Göteborg.

Presskontakt

Fastighetskontoret: Nils Svensson

Fastighetskontoret: Nils Svensson

Presskontakt Kommunikatör Pressansvarig 031- 368 11 94