Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Årets medborgarlöfte i Lundby har fokus på tryggare och säkrare utemiljö

På lördag 26 januari genomförs den första insatsen för Medborgarlöftet i Lundby. Då kommer representanter bland annat från Lundby stadsdelsförvaltning och Polisen att möta invånare i Lundby för att prata om tryggheten i stadsdelen. Välkomna!

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Lundby och ett åtagande som sker i samverkan med stadsdelsförvaltningen Lundby, lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen, Göteborgs stad, FCH (Fastighetsägare Centrala Hisingen) tillsammans med invånarna i stadsdelen. Löftet innebär konkreta aktiviteter med fokus på det trygghetsskapande samverkansarbetet. För att skapa en tryggare och säkrare utemiljö i Lundby utlovas förstärkning av den polisiära närvaron och närvaro av vuxna.

Nu på lördag går startskottet.

Vi finns här på lördag den 26 januari:

Kl. 11-13 Wieselgrensplatsen

Kl. 14-16 Hjalmar Brantingsplatsen

Medborgarlöftet innebär:

Vid minst åtta tillfällen ska nätverket, bestående av SDF Lundby, lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen samt FCH, genomföra samordnade insatser i syfte att öka tryggheten.

Nätverket ska också genomföra minst en områdesvandring på Hjalmar Brantingsplatsen respektive Wieselgrensplatsen i syfte att genomföra förbättringar och möjliga trygghetsåtgärder.

Nätverkets ska arrangera en medskapande träff tillsammans med allmänhet och föreningar. Syftet är att enas om trygghetsskapande åtgärder.

Generellt sett minskar antalet brott i Lundby, med några undantag. Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen utmärker sig negativt i brottsstatistiken med till exempel skadegörelse och våldsbrott. Det är också på dessa platser som otryggheten upplevs som starkast i Lundby. De geografiska områden som prioriteras under året är därför Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen.

Läs mer på www.goteborg.se/tryggilundby

För frågor: Victoria Trygg, Utvecklingsledare trygghet och medborgardialog, SDF Lundby, tel: 031-3667964.

Ämnen

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29
Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80