Gå direkt till innehåll
Göteborgs Stads har ett sextiotal äldreboenden. Ekparkens äldreboende i Örgryte-Härlanda är ett av dem. Foto: Peter Svenson
Göteborgs Stads har ett sextiotal äldreboenden. Ekparkens äldreboende i Örgryte-Härlanda är ett av dem. Foto: Peter Svenson

Pressmeddelande -

Äldreboendeplanen för 2019-2022 visar behov av fler äldreboenden från år 2021

Nu har Äldreboendeplan för 2019-2022 godkänts av alla berörda nämnder inom Göteborgs Stad. Bedömningen är att tillgång och efterfrågan på permanentlägenheter i äldreboende är i balans under perioden 2019-2022. Från och med år 2020 vänder befolkningsutvecklingen uppåt och befolkningen över 65 år ökar.

I planen betonas att antalet äldre fortsätter att öka efter planperioden 2019-2022 och att befintliga äldreboenden kommer att behöva förnyas och till en del ersättas. Från och med 2021 föreslås, enligt Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 2021-2035, att ett äldreboende med cirka 100 lägenheter tas i bruk per år för att klara behovet och inte tappa takten.

Planeringen för att tillgodose behoven av boende för stadens äldre görs i samverkan mellan stadsdelarna, Äldreboendesamordningen (resursnämndsuppdrag i Örgryte-Härlanda), Lokalsekretariatet, Lokalförvaltningen samt förvaltningen för inköp och upphandling.

Länk till Äldreboendeplan 2019-2022 (Uppdateras varje år och beslutas i alla stadsdelsnämnder för sig)

Länk till Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 2021-2035 (Beslutad i kommunfullmäktige)

Kontaktperson: Pia Söderkvist, områdeschefÄldreboendesamordning Göteborg

E-post: pia.johansson.soderkvist@orgryteharlanda.goteborg.se Telefon: 031-365 51 40

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kontakter

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel vardagar: 031 - 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Tf avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 20 31
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29
Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Presskontakt Pressansvarig 076 724 29 81
Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Presskontakt Pressansvarig 031-368 23 09