Skip to main content

Betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2018 12:00 CEST

Foto: Lo Birgersson

Sammanställningen av årets betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor årskurs 6 och 9 är nu klar. Resultaten visar bland annat att ungefär 67 procent av eleverna i årskurs nio har nått målen i samtliga ämnen. 

-Totalt sett gick fler niondeklassare ut stadens grundskolor med godkända betyg i samtliga ämnen i år jämfört med förra året. Skillnaderna mellan stadsdelar och skolor är fortfarande stora och antalet skolor där färre än 60 procent av eleverna når målen i alla ämnen är oförändrat, säger Jonas Askne tillförordnad avdelningschef för utbildning, barn och unga samt folkhälsa på stadsledningskontoret.

Resultaten sammanställs på tre olika sätt: andel elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen, andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde, det vill säga betygen omräknat till poäng inför antagningen till gymnasiet.

I Göteborg ökar 2018 andelen elever i årskurs 9 som får lägst betyget godkänt i alla ämnen, medan andelen som är behöriga till gymnasieskolan i stort sett är oförändrad. Det genomsnittliga meritvärdet sjunker något i Göteborgs kommunala skolor.

- En stadsdel som utmärker sig positivt på ett särskilt sätt i år är Västra Hisingen, säger Jonas Askne. Där vill jag framför allt lyfta fram skolorna i Biskopsgården där eleverna i år presterat mycket bättre än sina kompisar tidigare år.

I år redovisar Göteborgs Stad för första gången även resultat för gruppen nyanlända, det vill säga elever som har gått kortare tid i svensk skolan än fyra år.

Betygsresultaten presenterades vid en pressträff idag. Resultaten kommer att analyseras av Göteborgs Stads nya grundskoleförvaltning till hösten.

För mer information:

Kontaktuppgifter till respektive stadsdelsförvaltning är bifogad.

Sammanställningen av samtliga resultat är bifogad och en sammanfattande presentation.

För övrig information om betygsresultaten kontakta Jonas Askne på stadsledningskontoret, 031-368 04 83, jonas.askne@stadshuset.goteborg.se