Skip to main content

Därför är svartsjuka farligt

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2019 07:32 CEST

Genom att sitta ner en stund och pärla ett armband kan möjlighet till samtal om hur våld mot flickor och kvinnor kan stoppas. Under vecka 48 uppmärksammas Orange Day i hela staden.

Vilken påverkan har vi på våra barns möjlighet att få till en fin relation med en framtida partner? Vilka varningstecken ska vi hålla koll på hos våra ungdomar? Och vad kan jag som vuxen göra för att min dotter ska få ett liv fritt från våld? Några varningstecken att plugga in och fyra enkla sätt att våga ta snacket kan vara en bra start.

Idag fredag är det FN:s internationella flickdagen. En dag då fokus är på flickors utsatthet i världen. Samtidigt pågår stora förberedelser över hela Göteborgs stad på temat Våld i ungas relationer. Den 25 november, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, ska staden lysa i orange. Under en hel vecka kommer det att finnas möjlighet att gå på föreläsningar, möta utbildad personal runt om på offentliga platser i Göteborg.
- Det är inte lätt att prata om våld i nära relationer. Därför har vi dukat upp med bord, stolar och pärlor på där det finns möjlighet att sitta ner en stund. Budskapet vi har är att pärla ett armband med namnet på den person som man kan ringa mitt i natten om man behöver. Dels skapar pärlandet möjlighet till samtal och dels hoppas vi att tanken väcks kring vem jag kan ringa och om jag faktiskt skulle behöva ta tag i att ringa någon, säger Susanna Nolin, koordinator SSPF i SDF Västra Hisingen.

Förra årets uppmärksammade satsningar i Torslanda, Biskopsgården och Angered gav positivt genomslag bland besökare och invånare. I år beviljade Länsstyrelsen en kvarts miljon kronor i bidrag som nu möjliggör en övergripande satsning i staden. Samtliga tio stadsdelar och bostadsbolag i Göteborgs stad deltar. Detta gör även Störningsjouren, Lex Femme, UN Women Göteborg och flera andra föreningar och privata bolag som är med för att uppmärksamma Orange Day. 

Tillsammans mot våldet
För att ge extra uppmärksamhet åt problematiken och höja kompetensen hos medarbetare i hela staden anordnar Göteborgs Stad också konferens, föreläsningar och filmvisningar vecka 48.
- Vi kan inte blunda för våldet, speciellt inte där unga flickor och barn blir offer. Vi måste arbeta tillsammans på bred front. Därför är det så glädjande att så många vill vara med och lyfta frågan hur vi ska få stopp på mäns våld mot flickor och kvinnor, säger Jenny Helin, samordnare för Våld i nära relationer i SDF Angered.

Förutom pärlande och föreläsningar kommer stadens medborgarkontor och receptioner samt Ungdomsmottagningar, BVC och MVC ha foldrar med tydlig definition om vad som är våld i en relation, likaså vad jag som medmänniska kan tänka på för att stoppa våld. Beroende på om foldern är till unga eller vuxna finns kontaktuppgifter som passar målgruppen för de som är utsatta eller för oroliga vänner, anhöriga eller kollegor.

Några verktyg att ta till:

Titta på filmen "Kära pappa" tillsammans

#tasnacket
I stadens arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor används UN womens kampanj #tasnacket Här lyfter vi fram fyra enkla, men viktiga, saker alla kan göra i vardagen för att skapa ett samhälle fritt från mäns* våld mot flickor och kvinnor.

Fyra saker du kan göra för att stoppa mäns* våld mot kvinnor

1. Börja med dig själv
Tänk på vad du säger och hur. Det du säger påverkar andra och får konsekvenser för andra personers upplevda trygghet och välmående.

2. Säg ifrån
Säg till när någon uttrycker sig sexistiskt eller nedsättande mot kvinnor. Ifrågasätt skämtet istället för att skratta med.

3. Stötta varandra
Backa den som säger ifrån motkränkande skämt eller kommentarer. Genom att tydligt stötta den som säger ifrån blir det lättare för fler att agera.

4. #Ta snacket
Börja prata med dina kompisar och män i din omgivning om vad som förväntas aven man. Prata om hur ni tillsammans kan sätta stopp för allt från kränkande eller nedsättande kommentarer i omklädningsrummet, till skämt på fikarasten eller i skolan. Prata om hur ni kan vara skillnaden! Den skillnad som gör att flickor och kvinnor upplever trygghet istället för utsatthet. Gå in på #tasnacket

Varningstecken på en osund relation:
Om du känner igen din partner på något eller några av dessa egenskaper kan det vara ett varningstecken.

Han:

 • är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande
 • är svartsjuk och kontrollerande
 • försöker att kontrollera ditt liv och vill ha en närmast symbiotisk relation
 • har orealistiska förväntningar på dig och ert förhållande
 • isolerar dig från dina vänner och din familj
 • anklagar andra för sina egna problem och misstag
 • gör andra ansvariga för sina egna känslor
 • påstår att han eller hon har lätt att bli känslomässigt sårad
 • är grym mot djur eller barn
 • använder sig av "lekfullt" tvång när ni har sex
 • skriker och kallar dig för nedsättande ord
 • har plötsliga humörsvängningar
 • har en omodern syn på könsroller
 • har utsatt andra, eller själv blivit utsatt för våld under sin uppväxt
 • hotar med våld
 • hotar att avslöja personlig eller negativ information om dig till din familj, dina vänner eller dina kollegor

*Våld i nära relation förekommer i många olika slags relationer. #tasnacket fokuserar på den största gruppen - mäns våld mot flickor och kvinnor.


UNGA Här finns stöd
och hjälp
I nödsituation 112
Polisen 114 14
BRIS 116 111
Lex Femme (43 språk) 020-22 00 55
Kvinnofridslinjen* 020-50 50 50 (dygnet runt)
Stödcentrum för brottsutsatta 020-520 530
Du når följande på 031-365 00 00
»» Kurator och skolsköterska på din skola
»» Ungdomsmottagningen
»» Socialkontoret i din stadsdel
Socialjouren 031-365 87 00 (utanför kontorstid)
*) Syns inte på telefonräkningen, är flerspråkiga och du får vara anonym.


VUXNA Här finns stöd och hjälp 

I nödsituation 112
Polisen 114 14
Kriscentrum för kvinnor 031-367 93 80
Kriscentrum för män 031-367 93 90
Kvinnofridslinjen* 020-50 50 50 (dygnet runt)
Lex Femme (43 språk) 020-22 00 55
Kontaktcenter 031-366 00 00
Stödcentrum för brottsutsatta 020-520 530
Socialkontoret i din stadsdel 031-365 00 00
Socialjouren 031-365 87 00 (utanför kontorstid)
*) Syns inte på telefonräkningen, är flerspråkiga och du får vara anonym.


Om Orange Day

Den 25:e november varje år är av FN utsett till ORANGE DAY - Internationella dagen för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd och vikt samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor.

Tillsammans tar vi nu krafttag mot våld i allmänhet och mäns våld mot kvinnor i synnerhet. Vi som arbetar för att uppmärksamma Orange Day är:
Göteborgs stad, UN Women Göteborg, Förvaltning AB Framtiden, Familjebostäder, Poseidon, Bostadsbolaget, Higab, Lex Femme, Män för jämställdhet och Störningsjouren i Göteborg 


Har du ytterligare pressfrågor, kontakta:
Susanna Nolin , Koordinator SSPF, SDF Västra Hisingen/Ung i Västra Hisingen
Tele: 031-366 6094 SMS: 073 666 6096
E-post: susanna.nolin@vastrahisingen.goteborg.se

eller
Jenny Helin, Samordnare Våld i nära relation , SDF Angered
Tele: 031 – 3652762 SMS: 0728 565210
E-post: jenny.helin@angered.goteborg.se