Skip to main content

Elever vid Svenska Balettskolan presterar bättre

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2020 07:00 CET

Med dans på schemat varje dag går även skolarbetet som en dans för Svenska Balettskolans elever. Foto Josef Götherskjöld

Fysiskt aktiva barn mår bättre och presterar bättre i skolan. Det är känt från en rad forskningsrapporter. Men på Svenska Balettskolan i Göteborg är det ingen nyhet att barn som tränar dagligen och får rätt support har lättare att koncentrera sig och når höga resultat i de teoretiska ämnena.

I Skolverkets årliga jämförelse av slutbetyg i årskurs nio framgår att den skola som hamnade i topp för andra året i rad bland samtliga kommunala och privata skolor i Göteborg är Svenska Balettskolan. Genomsnittet för skolans elever ligger på 290,5 poäng. Det är ett mer än dubbelt så högt meritvärde som för skolan med det lägsta genomsnittet.

På Svenska Balettskolan i Göteborg kan man gå från grundskolans fjärde årskurs. Sista ansökningsdag inför hösten 2020 är den 2 mars. Foto My Bardin Björkman


Dans på skolschemat varje dag

Svenska Balettskolan är en helt ”vanlig” grundskola (ingen terminsavgift) för årskurs 4–9, som ger behörighet att söka till samtliga nationella program på gymnasienivå. Men en sak skiljer; förutom teoriämnena ingår även fysisk träning varje dag. På schemat står klassisk balett, modern nutida dans, akrobatik, scenisk folkdans, jazz- och street dance samt drama, pilates och styrketräning. Utbildningen syftar till att ge eleverna de tekniska färdigheter och den konstnärliga uttrycksförmåga som krävs för att kunna bli professionell dansare.

Rätt förutsättningar

Under rektor Johan Holmbergs och konstnärlige chef Sebastian Michaneks ledning har elevantalet vid Svenska Balettskolan vuxit från 60 till närmare 90 elever, en ökning med 50 procent. Fler platser finns varför man nu satsar på att få fler sökande till skolan. Ett mål är att på sikt även kunna erbjuda eleverna gymnasieutbildning. 

Ett längre PM där skolans ledning och Lina Wolving, lärare i svenska och SO, åk 7–9, utvecklar resonemanget kring varför elevernas studieresultat ligger i topp år efter år, finns att läsa här.

En nationell grundskola med yrkesförberedande elitutbildning i dans

Svenska Balettskolan är en grundskola med riksintag till åk 4 – 9, inom Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Till skolan kommer elever från hela Västsverige, för att utbilda sig till dansare inom klassisk balett och modern nutida dans, samtidigt som de läser grundskolans obligatoriska ämnen. Efter grundskolan går eleverna vidare till Kungliga Svenska Balettskolans gymnasieutbildning i Stockholm eller till andra dansakademier utomlands. Eleverna är också fullt behöriga inom de teoretiska skolämnena och har möjlighet att söka till samtliga nationella program på gymnasienivå efter åk 9.

Förutom grundskolans obligatoriska ämnen, som matematik, svenska och engelska, står klassisk balett, modern nutida dans, pilates, styrketräning, akrobatik, scenisk folkdans, jazz- och streetdans samt drama, på schemat.

Syftet med denna förberedande yrkesdansarutbildning i grundskolan är att eleverna ska kunna tillägna sig de tekniska färdigheter och den konstnärliga uttrycksförmåga som krävs för att kunna antas till en högre yrkesdansarutbildning.

Skolan samarbetar med professionella och internationella dansare, pedagoger och koreografer, samt med GöteborgsOperan och Kungliga Operan för att ge eleverna de färdigheter som krävs för att kunna ha dans som profession. Flera gånger per år sätter skolan upp föreställningar på olika teatrar och åker ut på turné i regionen.

Följ Svenska Balettskolan i Göteborg, i sociala medier

Instagram: https://www.instagram.com/swedishnationalballetschool/

Facebook: https://www.facebook.com/svenskabalettskolan

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4FqaYN43WVOdTMHLPW7FJw