Gå direkt till innehåll
Fastighetsnämnden: Fiskebäckshamn får ny roll

Pressmeddelande -

Fastighetsnämnden: Fiskebäckshamn får ny roll

 Fiskebäckshamn får ny roll. Arbetet för ett bra Kvillestråk pågår. Det var ett par av besluten på fastighetsnämnden den 3 februari.

Fiskebäcks hamn kan bli en aktiv fiskehamn. För detta krävs muddring av farled och hamn samt utfyllnad och byggnation av kaj. Projektet ska bekostas av Göteborgs Stad och Fiskebäcks Utveckling AB som består av sju fiskeföretag. Ärendet behandlades vid fastighetsnämndens möte 3 februari.

Vad som ska hända med Fiskebäcks hamn har varit en fråga på den politiska agendan under flera år.

2018 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till fastighetsnämnden att ta fram ett förslag om hur yrkesfiskarna och staden tillsammans kan finansiera en fördjupning av farleden och en utbyggnad av kajerna vid Fiskebäcks hamn. Uppdraget gick vidare till fastighetskontoret som nu presenterat ett förslag.

Fiskebäck är hemmahamn för ett 30-tal fiskebåtar. Nio av dessa är större och används för fiske på öppet vatten. De har ett djupgående som gör att de inte kan komma in i Fiskebäcks hamn. Sedan flera år tillbaka har dessa båtar istället sin hamnplats i Frihamnen.På grund av kommande stadsutveckling kan båtarna inte vara kvar i Frihamnen.

För att Fiskebäcks hamn ska bli tillgänglig för dessa, och framtidens fiskebåtar, krävs att farleden och hamnen muddras till ett större djup. Det finns också önskemål om muddring för en rondell för vändning av båtarna.

I framtidsplanerna ingå även en utökning av hamnytan på land samt nya kajer vid Dansholmen. Vid Dansholmen föreslås en ny kaj som ska ge plats för cirka 10 fiskefartyg med längder på upp till 90 meter.

Utfyllnaden av hamnområdet mellan Dansholmen och befintligt hamnområde ska ge en yta på cirka 15 000 kvadratmeter att använda som serviceyta för de sju fiskeföretagen som ingår i bolaget Fiskebäcks Utveckling AB. Bland annat kan ytan bebyggas med ett fryshus, lagerlokaler för utrustning, miljöstation, byggnader för kontor och personal.

Av den fisk som idag fångas av båtar med hemmahamn Fiskebäck landas cirka 80 procent i Danmark.

Fiskebäcks Utveckling AB bedömer att en mycket större andel skulle hamna i Fiskebäck vid en utbyggnad. Dessutom kan underhållet av fartygen, som totalt omsätter 40-50 miljoner kronor per år, förläggas till Fiskebäck och ge många arbetstillfällen.

Kostnaden för muddring och utbyggnad av kajer beräknas till cirka 160-250 miljoner kronor. I en lösning med samfinansiering beräknas Göteborgs Stad stå för muddringen, cirka hälften av totalkostnaden och Fiskebäcks Utveckling AB bekosta den andra hälften som består bland annat av utfyllnad och kajer.

Vid sitt möte beslutade även fastighetsnämnden att ansöka om planbesked för utveckling av kajer och fiskerinäringens verksamhet i Fiskebäck hamn.

Nu är det upp till kommunfullmäktige att ta ställning till förslaget om Fiskebäcks hamn.

För mer information:

Charlotte Karlsson, utvecklingsledare, Utveckling mark och byggnader

charlotte.karlsson@fastighet.goteborg.se

031-368 13 23

Joel Blomgren, utvecklingsledare, Strategiska avdelningen

joel.blomgren@fastighet.goteborg.se031-368 12 12

Arbetet med Kvillestråket pågår

I oktober i fjol blev det ett oväntat avbrott på Hisingens Kvillestråket, det fyra kilometer långa parkstråket som löper längs med Kvillebäcken mellan Hjalmar Brantingsgatan och södra entrén till Hökälla naturområde vid Finlandsvägen. En bit av stråket grävdes upp av den privata markägaren, vilket gjorde att en ny sträckning framtvingades. Avbrottet och nya sträckningen fick uppmärksamhet och kritik i media.

Nu pågår ett arbete med att finna en ny och bättre lösning än nuvarande temporära. Arbetet kompliceras av att staden inte har rådighet över all mark i området och flera förvaltningar måste involveras. Därför håller nu Trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningen i norra Hisingen, på med arbetet för en lösning så att Kvillestråket återigen knyts ihop till ett grönt sammanhängande stråk.

Staden hoppas kunna återskapa ett gång- och cykelstråk som både bjuder in till promenader, som pendling till arbete och skola. Det finns ett tydligt behov av ett säkert och väl fungerande stråk hos de närboende. På grund av att frågan är komplicerad ber Göteborgs stad om förståelse för att det kan dröja innan en fysisk lösning är utbyggd och klar.

För mer information:

Fredirk Wejde, utrednignsledare, förhandling och värdering, Strategiska avdelningen

fredrik.wejde@fastighet.goteborg.se 031-368 13 21

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt tf pressansvarig Medierelationer 031-368 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig även utanför kontorstid vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink (OBS: Föräldraledig 1 feb – 31 okt)

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink (OBS: Föräldraledig 1 feb – 31 okt)

Presskontakt Kommunikatör 031-365 79 44
Socialförvaltningen Hisingen - Annika Bjerstaf

Socialförvaltningen Hisingen - Annika Bjerstaf

Presskontakt Socialförvaltningen Hisingen Kommunikatör 0707 - 94 14 85
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 0767-69 85 83
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Heléne Friberg

Svenska Balettskolan - Heléne Friberg

Presskontakt Producent 0705-38 00 23
Förskoleförvaltningen - Patrik Rosell

Förskoleförvaltningen - Patrik Rosell

Presskontakt Kommunikatör Förskoleförvaltningen 031-367 63 48
Inköp och Upphandling - Annelie Gärdmark

Inköp och Upphandling - Annelie Gärdmark

Presskontakt kommunikationschef +46761253726
Intraservice - Anna Öhman

Intraservice - Anna Öhman

Presskontakt Kommunikationschef 031-368 59 42
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt pressansvarig Intraservice 031-367 82 37
Fastighetskontoret: Nils Svensson

Fastighetskontoret: Nils Svensson

Presskontakt Kommunikatör Pressansvarig 031- 368 11 94