Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler niondeklassare i Göteborgs kommunala skolor blir behöriga till gymnasiet

Fler elever är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9 jämfört med förra året och resultaten för eleverna i årskurs 6 blir bättre. En analys om varför det ser ut som det gör kommer i kvalitetsrapporten i slutet på året. Flickorna har fortfarande bättre resultat än pojkarna.

Samtidigt har resultaten för eleverna i årskurs 1 och 3 sjunkit. För första gången har vi även ett resultat för förskoleklass.

- Med det preliminära kunskapsresultatet ser vi hur det ligger till i år, men det är ett långsiktigt arbete att höja kvaliteten i undervisningen. Det börjar i förskoleklass och fortsätter hela vägen genom årskurs 9. I år är det glädjande att ännu fler elever får möjligheten att börja i gymnasiet jämfört med fjolåret, säger Katarina Breidning, tillförordnad enhetschef kvalitet och utveckling.

- Nu börjar vi analysera kunskapsresultaten för alla skolor för att se varför det ser ut som det gör, och vad vi kan och behöver förbättra. Kunskapsresultaten varierar från år till år, men det är ett långsiktigt arbete för att höja kunskapsresultaten så att fler elever blir behöriga till gymnasiet. En skola kanske behöver jobba mer med läsning, och en annan med studiero eller matematik, säger Stefan Gustafsson, utbildningschef i grundskoleförvaltningen.

  Analysen kring varför det ser ut som det gör i våra skolor som helhet kommer i vår kvalitetsrapport i slutet av året. I analysen kommer vi bland annat att i någon mån kunna visa på vilka effekter covid-19 har haft på undervisningen.

  Kunskapsresultaten fastställs av SCB (Statistiska Centralbyrån) under hösten.

  Nedan ser du de preliminära kunskapsresultaten på övergripande nivå. Bifogat till pressmeddelandet hittar du fördjupad statistik kring kunskapsresultaten.

  Årets preliminära kunskapsresultat på övergripande nivå för grundskolorna i Göteborgs Stad för vårterminen 2021

  Årskurs 9

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 minskar med 1,3 procentenheter.
  • Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar med 0,2 procentenheter.
  • Det genomsnittliga meritvärdet ökar med 0,2 meritpoäng.

  Årskurs 6

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 ökar med 1,2 procentenheter.

  Årskurs 3

  • Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 3 (svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorientering och naturorientering) minskar med 4,7 procentenheter.

  Årskurs 1

  • Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1 (bedömningsstöd läsförståelse) minskar med 2,4 procentenheter.

  Förskoleklass

  • Lite mer än hälften av stadens förskoleelever 52,8 procentenheter uppvisar intresse/förmåga i samtliga aktiviteter i kartläggningsmaterialet


  Kontaktpersoner för mer information

  För mer information om de övergripande kunskapsresultaten, kontakta:

  Katarina Breidning

  Tillförordnad enhetschef kvalitet och utveckling i Göteborgs grundskoleförvaltning

  Telefonnummer: 0728-554701

  E-post: katarina.breidning@grundskola.goteborg.se

  För mer information om hur skolorna arbetar med kunskapsresultaten, kontakta:

  Stefan Gustafsson, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning

  Telefonnummer: 031-366 96 12

  E-post: stefan.gustafsson@grundskola.goteborg.se

  Ämnen

  Taggar

  Regioner

  Presskontakt

  Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

  Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

  Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37

  Relaterat material