Gå direkt till innehåll
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har kunnat bekräfta att flera medarbetare har fuskat med in- och utcheckningar med QR-kod hos omsorgstagare.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har kunnat bekräfta att flera medarbetare har fuskat med in- och utcheckningar med QR-kod hos omsorgstagare.

Pressmeddelande -

Fortsatt utredning av fusk i hemtjänsten i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Hösten 2021 signalerade en medarbetare att något inte stod rätt till inom hemtjänsten. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen inledde genast en utredning enligt lex Sarah. Utredningen visar att det finns fusk inom två enheter. Händelsen utgör ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg den 8 april. Förvaltningens arbete med att identifiera avvikelser fortsätter.

Förvaltningen har kunnat bekräfta att flera medarbetare har fuskat med in- och utcheckningar med QR-kod hos omsorgstagare. Fusket har inneburit att besök kortats ner, inte utförts alls eller att dubbelbemanning har utförts av en ensam medarbetare. Detta har fått konsekvenser för enskilda omsorgstagare.

- Det här beteendet är helt oacceptabelt, men det är bra att fusket kommer upp till ytan så att vi kan agera, säger Monika Bondesson, avdelningschef hemtjänst. Nu är det viktigt att vi blickar framåt och förstärker arbetet med vår värdegrund och våra förhållningssätt.

  Stickprovskontroller visar på ytterligare avvikelser

  Efter att ha startat stickprovskontroller av in- och utcheckning hos omsorgstagare under mars 2022, har förvaltningen hittat avvikelser inom flera enheter. Utredningen och kontrollerna visar att avvikelser förekommer inom fler enheter inom hemtjänsten än vad vi kunde se tidigare. 

  - Majoriteten av medarbetarna gör ett bra jobb, men för omsorgstagarnas säkerhet och trygghet måste vi göra egenkontroller, säger Monika Bondesson.

  Vad har förvaltningen gjort hittills?

  Verksamhetens främsta fokus har varit att prata med och ta hand om de personer med hemtjänst som berörs. Utöver det har i dagsläget cirka 15 medarbetare sagts upp till följd av fusket. Förvaltningen började göra stickprovskontroller under mars vilket också kommer fortsätta under en tid. Allt fusk som uppdagas kommer att mötas med åtgärder från arbetsgivaren.

  Händelsen har utretts enligt lex Sarah. Utredningen visar att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Vad gör förvaltningen långsiktigt?

  Vi agerar genom att bland annat:

  • Hålla medarbetare informerade om att kontroller sker.
  • Förstärka arbetet med vår värdegrund och våra förhållningssätt.
  • Förbättra teamsamverkan mellan avdelningar.
  • Förbättra introduktionen för nyanställda.
  • Ta fram gemensamma riktlinjer och uppföljning, när vi nu gått från tio stadsdelar till en förvaltning.
  • Försvåra manipulation genom ändrad inställning i systemmiljön (tvingat fram automatisk tidssättning på telefonen).

  Läs mer om lex Sarah

  På webbplatsen för Inspektionen för vård och omsorg kan du läsa mer om lex Sarah

  Kontaktpersoner

  Frågor om hemtjänsten

  Monika Bondesson, avdelningschef hemtjänst

  076-098 95 44

  monika.bondesson@aldrevardomsorg.goteborg.se


  Frågor om utredningen/lex Sarah

  Mari Andersson, Socialt ansvarig samordnare (SAS)

  073-618 89 69

  mari.andersson@aldrevardomsorg.goteborg.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Ulrika Nandra

  Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Ulrika Nandra

  Pressansvarig Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0764950413