Skip to main content

Götaälvbron öppnas för sjöfarten nattetid och tidiga morgnar

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 19:02 CEST

Arkivbild: Trafikkontoret Göteborgs Stad

Med anledning av svårigheten att öppna och stänga Götaälvbrons klaff: Broöppningar kommer de närmaste dygnen att ske nattetid och tidiga morgnar.

Syftet är att minimera risken för oväntade störningar både i sjötrafiken på Göta älv och trafiken över Götaälvbron.

Under förutsättning att mätvärden, tekniska undersökningar och provöppning visar att klaffen fungerar som den ska kommer bron att öppnas följande tider de kommande två dygnen:

Torsdag 10 maj: Broöppning kan ske kl 00-09 (helgdag)

Fredag 11 maj: Broöppning kan ske kl 00-06

Anledningen till att broöppning sker nattetid och tidiga morgnar är att solvärmen och

lufttemperaturen då är lägre så att broklaffen återfår sin funktion.

På fredag, 11 maj, återkommer trafikkontoret Göteborgs Stad med ytterligare information om tider för broöppningar.


För frågor från media:

Michael Ernfors, enhetschef, trafikkontoret Göteborgs Stad, michael.ernfors@trafikkontoret.goteborg.se, 0728-56 57 62

För ytterligare kontakter:

Anders Sahlberg, pressansvarig trafikkontoret Göteborgs Stad, anders.sahlberg@trafikkontoret.goteborg.se, 0728-56 54 29