Gå direkt till innehåll
Samverkan mellan Göteborgs Stad och centrumorganisationerna kommer att stärkas genom den nybildade ideella föreningen Göteborg Citysamverkan. Foto: Trygg, vacker stad
Samverkan mellan Göteborgs Stad och centrumorganisationerna kommer att stärkas genom den nybildade ideella föreningen Göteborg Citysamverkan. Foto: Trygg, vacker stad

Pressmeddelande -

Göteborg stärker samverkan mellan Staden och centrumorganisationerna

Den 25 september bildades Göteborg Citysamverkan ideell förening. Det långsiktiga målet med föreningen är att skapa en ökad samhällsnytta för såväl organisationernas medlemmar som Göteborgs invånare.

Grundarna till den ideella föreningen Göteborg Citysamverkan är Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans samfällighetsförening. Tanken är att föreningen ska utgöra en strategisk samverkansorganisation för utveckling av stadskärnan.

– Fördelarna med Citysamverkan är många. Ökad förståelse och tillit, delad kunskap och kompetens, effektiv kommunikation som leder till större investeringsvilja och en större genomförandekraft för att nämna några, säger Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen.

Föreningens avsikt är att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma för Staden, fastighetsägare och handel. Syftet är att på ett hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft för både göteborgare och besökare men även attrahera människor och företag till regionen.

– Stadskärnan ska vara alla göteborgares vardagsrum. Att vi nu går samman för att ett mer levande och inbjudande centrum kommer bli ett lyft för hela Göteborg, säger Shahbaz Khan, ordförande i trafiknämnden och i styrelsen för Göteborg Citysamverkan ideell förening.

– Stadskärnor utstår idag hård konkurrens från externhandel och e-handel. Dessutom är Göteborg inne i en enorm byggfas. För att möta framtidens krav och höja upplevelsen i city behövs ett starkare samarbete och en tydlig målbild och plan för stadskärnan, säger Bo Törnkvist, styrelseledamot i Innerstaden Göteborg, Nordstan samfällighetsförening och Göteborg Citysamverkan ideell förening.

Kontakt
Linda Nygren, direktör för park- och naturförvaltningen
tel: 031-365 57 07, e-post: linda.nygren@ponf.goteborg.se

Bo Törnkvist, affärsområdeschef på Vasakronan
tel: 031-743 42 29, e-post: bo.tornkvist@vasakronan.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Tel: 031 - 368 01 08
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Lokalförvaltningen - Marie Bake

Lokalförvaltningen - Marie Bake

Presskontakt HR- och kommunikationschef T.f. presskontakt 031-365 03 49
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29