Gå direkt till innehåll
Foto: Peter Svenson
Foto: Peter Svenson

Pressmeddelande -

Göteborgs Stad undersöker vad göteborgarna tycker om demokratin

SOM-institutet har i samarbete med Göteborgs Stad genomfört en undersökning som riktar sig specifikt till dem som bor i Göteborg. Detta är den första i en serie mätningar över tre år, som ska ge underlag till kommunens arbete med att öka delaktigheten och inflytandet för göteborgarna.

Göteborgs Stad är med i undersökningen för att kunna följa förändringar i attityder, värderingar och politiskt engagemang i Göteborg under tre år. Utöver de frågor som SOM-institutet vanligtvis ställer i sina undersökningar har kommunen lagt till frågor om hur invånarna upplever att demokratin fungerar, vilket förtroende de har för politiker, hur kommunen sköter sina verksamheter och vilken tillit man har till andra människor.

– Det är viktigt för oss att ta reda på vad göteborgarna tycker eftersom det ger en grund till vårt arbete med att öka göteborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Resultaten ger en liknande bild som tidigare, mer övergripande undersökningar. Nu får vi dessutom värdefull kunskap om hur åsikterna ser ut i olika delar av Göteborg, säger Christina Ceder, omvärldsanalytiker på förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Resultaten visar att det finns ett stort engagemang för samhällsfrågor i Göteborg men att de lokala politikerna är relativt okända och att förtroendet är högre för kommunala verksamheter än för politikerna. Det framgår även att få göteborgare anser sig ha goda möjligheter att påverka lokala politiska beslut.

– Göteborgs Stad arbetar idag på många olika sätt för att involvera boende i Göteborg i lokala dialoger och beslutsprocesser. Nu kan vi tydligare se vilka grupper av människor vi behöver bli bättre på att nå framöver, säger Christina Ceder.

Kommunfullmäktige i Göteborg har definierat ett övergripande mål om att öka göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Deltagandet i den göteborgsspecifika SOM-undersökningen är en del i att följa upp detta mål.

– Resultatet i Göteborgs-SOM är än så länge bara en nollmätning över läget under hösten 2016, när undersökningen genomfördes. Göteborgs Stad fortsätter under kommande år att följa göteborgarnas bild av demokratin i staden, säger Christina Ceder.

FAKTA

SOM-institutet

SOM står för samhälle, opinion, medier. SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. De samverkar med olika myndigheter och organisationer för att undersöka allmänhetens förtroende för olika samhällsinstitutioner, människors medievanor och hur myndigheter sköter sina uppgifter. SOM-institutet publicerar sina resultat i rapporter som alla som vill kan ta del av. 2016 är första året som Göteborgs Stad samverkar med SOM genom att bidra med egna frågor i en SOM-enkät.


Olika sätt att göra din röst hörd

Förutom att rösta i allmänna val finns det flera sätt att vara med och påverka i Göteborg:

  • Kontakta en politiker genom att söka i databasen för förtroendevalda som finns på goteborg.se eller via Göteborgs Stads kontaktcenter på telefon 031-365 00 00
  • Lämna förslag eller rösta på andras på Göteborgsförslaget; goteborg.se/goteborgsforslaget
  • Delta i dialogtillfällen som anordnas om exempelvis stadsutveckling
  • Gå med i invånarpaneler, brukarråd eller folkhälsoråd i din stadsdel
  • Ta del av kommunfullmäktiges möten på plats i Kronhuset eller via webbplatsen
  • Besök stadsdelsnämndernas möten
  • Kontakta ledamöterna i ungdomsfullmäktige eller stadsdelens ungdomsråd
  • Lämna synpunkter till Göteborgs Stads verksamheter på kommunens webbplats
  • Besök ett av stadens medborgarkontor, där du kan lämna in synpunkter, idéer och förslag


Kontaktperson:

Christina Ceder, omvärldsanalytiker

GÖTEBORGS STAD
Konsument- och medborgarservice
Telefon: 031-365 09 41 Mobil: 0728-55 45 04
E-post: christina.ceder@kom.goteborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel vardagar: 031 - 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29