Gå direkt till innehåll
Christian Hassleus och Shivan Abdullah är två av lokalförvaltningens underhållsbedömare  som ska återbruksinventera Orkestergatans förskola.
Christian Hassleus och Shivan Abdullah är två av lokalförvaltningens underhållsbedömare som ska återbruksinventera Orkestergatans förskola.

Pressmeddelande -

Göteborgsförskola först ut att inventeras för att återbrukas

Fastighets- och byggsektorn är för dålig på att återvinna material. Återbruk Väst är ett innovationsprojekt som vill ändra på det. En första åtgärd som lokalförvaltningen står för, är att återbruksinventera Orkestergatans förskola.

Idag materialåtervinns en försvinnande liten del av avfallet från bygg- och fastighetssektorn. Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av den totala klimatpåverkan – inte minst genom materialförbrukning och avfall i samband med rivning och renovering. Återbrukspotentialen av material och möbler är stor, och det vill innovationsprojektet Återbruk Väst sätta fokus på.

- Alla vinner på ökat återbruk. Bygg- och fastighetsbranschen behöver bli mer hållbar, därför har det startat ett lokalt samverkansprojekt med elva starka partners från näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer som ska utveckla och testa nya arbetssätt och lösningar för ett ökat återbruk och cirkulärt byggande, säger miljösamordnare Hanna Sandström på lokalförvaltningen. Med en bättre återbruksmarknad, kan vi nå FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion.

Förskola ska återbruksinventeras

Från lokalförvaltningen deltar miljösamordnare Hanna Sandström samt underhållsbedömarna Christian Hassleus och Shivan Abdullah i projektet. Deras första uppdrag är att tillsammans med konsultstöd från Kompanjonen, en organisation som jobbar med återbruk av byggprodukter, återbruksinventera förskolan Orkestergatan.

-Den ska rivas under vid årsskiftet och vi börjar med att gå in och inventera Orkestergatans förskola under hösten. Vid inventeringen går vi igenom vad i fastigheten som kan återbrukas. Det kan handla om dörrar och fönster, men även möbler. Nästa steg blir att ta ut det användbara materialet och lagra det tills det blir dags att sätta in det i den fossilfria förskolan Hoppet.

Projektets mål

Målet med projektet är att hitta smarta metoder och arbetssätt för att ta tillvara på det som idag slängs och att på sikt återanvända det när lokalförvaltningen bygger om, till eller nytt. På så sätt blir vinsterna:

  • Minskad förvaltningens miljö- och klimatpåverkan
  • En mer hållbar bygg- och fastighetsutveckling
  • Minskad resursförbrukning och avfallsmängder

För mer information om projektet, kontakta gärna

Hanna Sandström
Miljösamordnare, lokalförvaltningen

Telefon: 031-365 01 82 SMS: 0706 01 42 34

E-post: hanna.sandstrom@lf.goteborg.se

Partner i projektet är Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Gothenburg Climate Partnership genom Business Region Göteborg, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Fastighetskontoret, IVL Svenska Miljöinstitutet, Klövern, Johanneberg Science Park, Tengbom arkitekter, Västfastigheter och White arkitekter. (Projektet finansieras av Stiftelsen IVL, Västra Götalandsregionen och projektparter. 

Den 23 september hålls ett frukostseminarium på Johanneberg Science Park om återbruk som är kostnadsfritt.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kontakter

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48