Gå direkt till innehåll
Filminspelning vid en daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Fotograf: Lo Birgersson
Filminspelning vid en daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Fotograf: Lo Birgersson

Pressmeddelande -

Hur gör vi det möjligt för deltagare i daglig verksamhet att synas i sociala medier?

Nämnden för funktionsstöd har beslutat att göra ett försök och undersöka möjligheterna för daglig verksamhet att använda sociala medier tillsammans med brukarna. ”Bakgrunden är de svårigheter vi som förvaltning och offentlig verksamhet möter när det kommer till att publicera personuppgifter på sociala medieplattformar.” säger Maria Berntsson, avdelningschef stab- och kommunikation.

Hoppas hitta lösning genom samråd

Förvaltningen för funktionsstöd tagit fram en konsekvensbedömning, där riskerna vägs för och mot varandra och vilka konsekvenser olika val ger. Nämnden för funktionsstöd som ytterst är personuppgiftsansvarig beslutar nu att skicka konsekvensbedömningen till Integritetsskyddsmyndigheten(IMY) för ett förhandssamråd. Beroende på vad IMY kommer fram till, beslutar sedan nämnden för funktionsstöd hur förvaltningen ska arbeta vidare med sina sociala mediekanaler.

Vill synas och känna stolthet
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad är Sveriges största funktionsstöds förvaltning och driver bland annat 90 dagliga verksamheter. Några av de dagliga verksamheterna har en kreativ inriktning med film, teater, konst och mediaproduktion. Som del av verksamheten använder deltagarna sociala medier för att sprida det de producerar.

”Deltagarna i daglig verksamhet vill synas i våra sociala mediekanaler och använda de stora sociala medieplattformerna för att nå ut med sitt skapande och känna stolthet över det. Vi värnar om vårt uppdrag att arbeta för personer med funktionsnedsättnings möjlighet till delaktighet i samhället men ska samtidigt följa lagen. Därför prövar vi nu att ställa frågan till IMY för att se om det går att hitta en lösning.” säger Maria Berntsson, avdelningschef stab- och kommunikation.

Det är flera lagar som skyddardeltagarnas personuppgifter så trots att deltagarna vill synas i sociala medier, är det inte helt enkelt.

Vilka lagar är det som reglerar förvaltningens användande av sociala medier?
En lag är dataskyddsförordningen som skyddar personuppgifter och hur de får spridas. Deltagarna omfattas också av stark sekretess i form av offentlighets- och sekretesslagen. Domen från EU-domstolen (Schrems II) som fastslog att personuppgifter inte får föras över till USA om det inte först säkerställs att de personuppgifter som överförs inte är tillgängliga för amerikanska myndigheter försvårar ytterligare.

Idag berörs i princip alla de största sociala medieplattformarna av dessa lagar och påverkas av Schrems II domen eftersom de överför personuppgifter till länder utanför EU.

Läs hela tjänsteutlåtandet och konsekvensbedömningen på goteborg.se.

Faktaruta daglig verksamhet:
Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, kan du få daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt. Att vara på en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Du ansöker om daglig verksamhet och sysselsättning hos din funktionsstödsenhet i stadsområdet där du bor. Det är lagen om särskilt stöd (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) som reglerar om du har rätt till daglig verksamhet. Läs mer om daglig verksamhet på goteborg.se

Kontakt

Maria Berntsson, avdelningschef stab, kommunikation och säkerhet
Maria.berntsson@funktionsstod.goteborg.se
Telefonnummer: 031 - 366 70 29

Camilla Blomqvist, förvaltningsdirektör
Camilla.blomqvist@funktionsstod.goteborg.se

Jens Adamik, vice ordförande, nämnden för funktionsstöd
Jens.adamik@politiker.goteborg.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29

Relaterat material