Skip to main content

Invånarnas förslag ska leda till tillit och gemenskap i Majorna-Linné

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2019 10:00 CEST

I Majorna-Linné avsätter politikerna 450 000 kronor till en medborgarbudget för att göra de som bor, verkar och vistas i stadsdelen delaktiga i att skapa och utveckla tillit och gemenskap i sin stadsdel. Igår gick startskottet för inlämning av förslag.

Genom medborgarbudgeten vill politikerna i Majorna-Linné uppmuntra invånare att vara delaktiga i hur en del av stadsdelens resurser ska fördelas. De som deltar kan lämna förslag, diskutera förslag, delta i dialoger och slutligen rösta på ett eller flera förslag.

– Vi vill visa att vi menar allvar med att vi vill att invånare i Majorna-Linné ska få påverka vad pengarna ska gå till. Därför har vi öronmärkt 450 000 kronor för en medborgarbudget. Då vet både vi och de som deltar att vi kan göra verklighet av en del av förslagen, säger nämndens ordförande Lena Olinder (M).

Alla kan lämna förslag exempelvis skolklasser, enskilda personer, organisationer och grupper av människor. Temat för årets medborgarbudget är tillit och gemenskap i lokalsamhället. Delaktighet och tillit är grundläggande för människors hälsa och välbefinnande. Syftet med årets tema är att skapa och utveckla aktiviteter som kan leda till ökad tillit och gemenskap och som bidrar till en minskad ohälsa, minskad droganvändning och ökad integration i stadsdelen.

– Vi hoppas det kan leda till ett ökat politiskt engagemang och ökat intresse för vad man själv kan göra och bidra med för att göra stadsdelen till ett bättre ställe att leva, bo och arbeta i. Förhoppningsvis kan det leda till minskad psykisk ohälsa, minskad droganvändning, ökad integration vilket är några av de utmaningar stadsdelen har, säger Lena.

Mellan 26 augusti och 9 oktober är det öppet att lämna in förslag digitalt eller för de som vill analogt. Det finns även flera tillfällen under perioden att träffa politiker, tjänstepersoner och andra intresserade för att diskutera möjliga förslag.

Digital plattform skapar transparens

Nytt för årets medborgarbudget är att allt sker digitalt. Alla förslag ligger öppna för vem som helst att läsa och kommentera. Även röstningen sker digitalt 14 – 24 oktober och de förslag som får flest röster föreslås för nämnden som fattar beslut i november. Ett eller flera bidrag kan tilldelas pengar.

Vid frågor om medborgarbudgeten kontakta:

Lena Olinder (M), ordförande SDN Majorna-Linné, 0704-45 23 22, lena.olinder@politiker.goteborg.se

Madeleine Källvenius, utvecklingsledare demokrati och medborgardialog, 031-365 90 22 medborgarbudget@majornalinne.goteborg.se

För mer information

Mer information om medborgarbudget, vilka krav som ställs på förslagen och hur de behandlas finns på www.goteborg.se/medborgarbudgetmajornalinne

Fakta om medborgarbudget

Medborgarbudget är ett system för att icke valda medborgare ska ges möjlighet att delta i utformningen eller fördelningen av offentliga resurser. Invånarna deltar i hela processen genom att först lämna förslag som en viss summa ska gå till, för att sedan rösta och till största del genomföra förslaget. Resurserna fördelas på det viset utifrån de behov invånarna ser och upplever. Medborgarbudgeten kan även ge mervärden för andra verksamheter då den skapar fler perspektiv och fångar upp idéer och förslag från invånarna som andra verksamheter eller förvaltningar kan använda sig utav.