Gå direkt till innehåll
Göteborg ska minska sitt avfall med 30 procent till 2030. Nu finns en vägledning för fastighetsägare som vill hjälpa sina hyresgäster att krympa soppåsarna.
Göteborg ska minska sitt avfall med 30 procent till 2030. Nu finns en vägledning för fastighetsägare som vill hjälpa sina hyresgäster att krympa soppåsarna.

Pressmeddelande -

Låna, byta, reparera – fastighetsägare hjälper hyresgäster att minska sitt avfall


I projektet Avfallssnålt flerbostadshus har fastighetsägare testat olika sätt att hjälpa hyresgästerna att minska sitt avfall. Nu finns en vägledning framtagen som ska inspirera och stötta andra fastighetsägare och coachning erbjuds till fler. 

– Varje pryl som kan få längre livslängd istället för att åka i soporna blir en vinst för miljön och samhället, säger Sandra Alm, projektledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

  Stadens kommunfullmäktige har antagit en ny avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet. Gemensam avfallsplan för tretton kommuner fram till 2030. Målet är att minska mängden avfall från hushåll med 30 procent. Dessutom ska matsvinnet, plastavfallet och elektronikavfallet minska till 2030. Under 2019 gav en genomsnittlig göteborgare upphov till 378 kg avfall. Till 2030 är målet att det ska ha minskat till 265 kg per person.

  Då 80 procent av göteborgarna bor i flerbostadshus har Kretslopp och vatten, tillsammans med fyra fastighetsägare – Amlövs, Bostadsbolaget, Poseidon och Wallenstam – genomfört projektet Avfallssnålt flerbostadshus för att testa åtgärder som skulle kunna minska avfallsmängderna från de boende.

  Klädbytarveckor, byteshyllor och månadsvis återkoppling av avfallsmängderna till de boende är några av åtgärderna som testats. Därutöver har Kretslopp och vattens material ”30 sätt att minska ditt avfall” delats ut till de boende.

  – Fastighetsägarna kan förstås inte kontrollera vad de boende gör innanför sina fyra väggar, men de kan skapa ytor och platser där reparation, utlåning, uthyrning och byten blir möjliga, säger Sandra Alm. Tyvärr kom Coronapandemin, vilket gjorde att flera åtgärder inte kunde genomföras och att avfallsmängderna minskade över lag, så resultatet i minskad avfallsvikt uteblev.

  Åtgärderna som testats och tips från fastighetsägarna har i alla fall sammanställts i en vägledning.

  – Vi söker nu fem fastighetsägare av flerbostadshus som kommer att erbjudas coachning under ett år. Coachningen är kostnadsfri och fastighetsägarna kommer erbjudas möten i grupp, men även enskilt stöd i form av platsbesök. Genom att delta och börja arbeta med avfallsförebyggande kommer fastighetsägarna kunna minska sina avfallskostnader och minska klimatpåverkan.

  Material finns på:

  goteborg.se/minskadittavfall

  goteborg.se/forebyggavfall

  Kontakt: Sandra Alm, t: 031-368 72 49 sandra.alm@kretsloppochvatten.goteborg.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Taggar

  Regioner

  Presskontakt

  Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

  Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

  Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80

  Relaterat material