Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lekmannarevisorernas granskning av verksamhetsåret 2018 är klar

Lekmannarevisorernas granskning av Göteborgs Stads bolag visar att bolagen har åtgärdat många av de brister som revisorerna identifierade förra året, men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Ett av bolagen Göteborgs Spårvägar AB får i år det som kallas för revisionskritik.

I samband med granskningar lämnar revisorerna rekommendationer och revisions-kritik till de granskade bolagen. Revisionskritik lämnas när bristerna bedöms vara extra allvarliga. Revisionskritik i Göteborgs kommun graderas genom begreppen erinran och anmärkning. Anmärkning är allvarligast.

Kritik riktas mot Göteborgs Spårvägar AB i form av en anmärkning

Lekmannarevisorerna har under en följd av år granskat Göteborgs Spårvägar AB:s arbetsmiljöarbete och lämnat rekommendationer till förbättringar. Trots detta konstaterar lekmannarevisorerna efter årets granskning att det fortfarande saknas åtgärder inom arbetsmiljöområdet och att bolaget i vissa centrala delar brister i att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk.

Det har vidare framkommit allvarliga brister i bolagets interna styrning och kontroll, genom utredning av visselblåsaranmälningar till stadsledningskontoret. Lekmannarevisorernas bedömning är att styrelsen visat på bristande aktivitet och engagemang med att komma till rätta med bristerna.

Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna att bolagets styrelse uppenbart har brustit när det gäller att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Därför riktar lekmannarevisorerna kritik mot bolagets styrelse i form av en anmärkning.

Du hittar lekmannarevisorernas iakttagelser och bedömningar i bifogad rapport.

Rapporterna för de bolag som inte omnämns i pressmeddelandet läggs ut på www.goteborg.se/revisionsrapporter när de är klara. Rapporterna för Boplats, Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Framtiden Byggutveckling, Förvaltnings AB Framtiden, Gårdstensbostäder, Poseidon och Störningsjouren blir klara under dagen, och resten av rapporterna blir klara i mitten av nästa vecka.

Vid frågor, vänligen kontakta:

  • Lars Bergsten, lekmannarevisor, 031-368 07 23
  • Vivi-Ann Nilsson, lekmannarevisor, 0704-53 37 00
  • Nina Wiklander, kommunikationsansvarig, 0707-62 20 41

Ämnen

Regioner


Kontakter

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel vardagar: 031 - 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Tf avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 20 31
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29
Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Presskontakt Pressansvarig 076 724 29 81
Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Presskontakt Pressansvarig 031-368 23 09