Gå direkt till innehåll
Ett forskningsprojekt ska titta på hur byggbranschen kan införa ett index för cirkularitet och därmed minska avfallsmängden vid byggprojekt.
Ett forskningsprojekt ska titta på hur byggbranschen kan införa ett index för cirkularitet och därmed minska avfallsmängden vid byggprojekt.

Pressmeddelande -

Lokalförvaltningen för ökad återvinning i byggbranschen

Hur kan vi öka graden av materialåtervinning vid byggprojekt och på så sätt minska miljö- och klimatpåverkan? Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ingår med flera aktörer i byggbranschen i ett forskningsprojekt för att skapa ett cirkularitetsindex, CIX, som ska fungera som ett verktyg för hela byggbranschen.

Cirkularitet innebär för byggbranschen att man planerar och bygger i hållbara material och återanvänder material i högre grad. Detta för att minska klimat- och miljöpåverkan.

Nyligen beviljade Boverket bidrag till ett projekt för att ta fram ett verktyg som ska kunna användas av byggbranschen för att skapa förutsättningar för mer cirkulära byggprojekt redan i designskedet. Cirkularitetsindex, CIX, ska öka kunskapen om cirkulära material och bidra till mer hållbart byggande i framtiden. På torsdag hålls ett första möte.

Tio miljoner ton avfall

Det handlar om stora kvantiteter; rivnings- och byggprojekt resulterar i omkring tio miljoner ton avfall per år i Sverige, vilket är dubbelt så mycket som avfall från hushåll.

- Det är ett teoretiskt projekt och rent konkret handlar det om att hitta metoder för att beräkna och värdera hur en byggnad kan göras av återanvända material eller bli mer återanvändningsbar i framtiden, säger Hanna Ljungstedt, miljöutredare på lokalförvaltningen som ingår i projektgruppen för CIX.

Exempel på material som går att återvinna är trä som kan bli spånplattor, glas som blir glasull för isolering eller betong som kan smulas och delvis återanvändas i ny betongblandning.

-Vi behöver också, i nybyggnationer, titta på hur demonterbar byggnaden är, och undvika lim och spik, för att i framtiden få en byggnad med material som är lättare att tillvarata och återanvända, menar Hanna Ljungstedt.

Fossilfria förskolan Hoppet

Lokalförvaltningen driver projektet förskolan Hoppet, som går ut på att bygga en fossilfri förskola i alla led – från råvaruuttag, produktion av byggprodukter, transporter och vid uppförandet av byggnaden. Lärdomar från det projektet ska ligga till grund för CIX.

- Vi har inte kommit så långt som till produktval i Hoppet än, men en slutsats vi har dragit är att för vissa produktgrupper är vi beroende av att kunna hitta lösningar med återvunnet material. Utvecklar vi ett cirkularitetsindex kan det hjälpa oss att värdera hur mycket bättre ett rör tillverkat av återvunnen plast är jämfört med ett vanligt rör – hur mycket lägre klimatpåverkan vi får. Här behöver byggbranschen utveckla gemensamma metoder, så att vi räknar på samma sätt och därmed kan jämföra olika byggprodukter eller konstruktionslösningar, förklarar Hanna Ljungstedt.

Flera projekt

CIX-projektet startades av ETTELVA Arkitekter. Även Riksbyggen och Bengt Dahlgren ingår i framtagandet av CIX. Lokalförvaltningen deltar även i ett Vinnova-finansierat projekt samt ett projekt som finansieras av Smart Built Environment som båda syftar till att öka cirkulariteten i byggandet.

Mer information:

Hanna Ljungstedt, miljöutredare lokalförvaltningen 031-365 07 93, hanna.ljungstedt@lf.goteborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel vardagar: 031 - 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29