Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Migrationsverket ersätter samtliga boendekostnader i Göteborg för ensamkommande flyktingbarn

Göteborgs Stad Social resursförvaltning får statlig ersättning från Migrationsverket för samtliga kostnader för den verksamhet inom integrationsområdet som Social resursförvaltning har haft under åren 2015 - 2017. Totalt rör det sig om närmare 1,2 miljarder kronor som kommunen får ersättning för.

Det är främst boende för ensamkommande barn och unga som har genererat kostnader under åren 2015 - 2017. Social resursförvaltning har under den perioden haft kostnader på 1,18 miljarder kronor för transitboenden, asylboenden och boenden för ensamkommande med permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket har hittills ersatt förvaltningen med 1,177 miljarder kronor. Eftersom det ännu finns ansökningar som inte är färdigbehandlade, är bedömningen att Social resursförvaltning får ersättning för även dessa kostnader.

Göteborg tog emot flera tusen ensamkommande

Under flyktingsituationen år 2015 tog Sverige emot drygt 35 000 asylsökande ensamkommande barn. Till Göteborg anvisades 1 700 ensamkommande barn – vilket kan jämföras med mellan 100 och 200 under tidigare år – och totalt passerade ungefär 3 000 ensamkommande Göteborg under den tiden.

Göteborgs Stad blev även ankomstkommun med ansvar för tillfälligt boende för ensamkommande asylsökande till dess att barnen hade anvisats till en mottagningskommun. På grund av flyktingsituationen 2015 blev många barn kvar längre tid i Göteborg än de 1 – 2 dagar som var avsikten.

Tätt samarbete med Migrationsverket

Göteborgs Stad hade ett tätt samarbete med Migrationsverket under flyktingkrisen och följde i sin planering Migrationsverkets prognoser.

Från år 2016 och framåt har antalet asylsökande ensamkommande barn minskat dramatiskt. Under förra året anvisade Migrationsverket 41 till Göteborg av de 1 366 ensamkommande som sökte asyl i Sverige.

Det är staten som ansvarar för finansieringen av flyktingmottagandet och som ger kommunerna ekonomisk ersättning för att ta emot ensamkommande barn och unga med boende, omsorg och skola. Social resursförvaltning har löpande återsökt statlig ersättning för kostnaderna och nu kan förvaltningen konstatera att Migrationsverket täcker samtliga kostnader som Göteborg har haft i samband med det stora mottagandet av ensamkommande barn under och efter flyktingsituationen år 2015.

Kontakt för media:
Michael Ivarson, förvaltningsdirektör.
Telefon: 031-367 90 06
E-post: michael.ivarson@socialresurs.goteborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt Kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29
Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80