Gå direkt till innehåll
Avfallstaxan ökar nästa år. Kostnaden inkluderar hämtning och behandling av ditt avfall. Du som sorterar väl och har lite restavfall betalar mindre.
Avfallstaxan ökar nästa år. Kostnaden inkluderar hämtning och behandling av ditt avfall. Du som sorterar väl och har lite restavfall betalar mindre.

Pressmeddelande -

​Nya taxor för avfall, vatten och avlopp

Nu är 2021-års taxa för avfall, vatten och avlopp beslutad i kommunfullmäktige. Avgifterna höjs i genomsnitt med 7,5 procent för avfall och 7,5 procent för vatten och avlopp. Avgiften för ny anslutning till kommunalt vatten och avlopp höjs med 10 procent. Du kan påverka dina kostnader genom att minska och sortera ditt avfall och förbruka mindre vatten.

Alla göteborgare betalar en taxa för avfall, vatten och avlopp. För den som bor i lägenhet inkluderas den i hyran, medan villaägare får en separat räkning. Taxorna täcker hämtning och behandling av avfallet, respektive dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten.

2021 ökar avfallstaxan på grund av den nya förbränningsskatten som gör det dyrare att bränna avfall. Vatten- och avloppstaxan påverkas, bland annat, av att ledningssystemet behöver förnyas och att vattenverk och pumpstationer behöver underhållas. När det byggs mycket nytt i Göteborg behöver många ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp vilket också påverkar taxan.

Taxorna är miljöstyrande. Eftersom avfallet betalas efter vikt blir det billigare för den som minskar sitt avfall och sorterar ut förpackningar och tidningar. Dricksvattnet betalas efter förbrukning.

- Du kan påverka din taxa genom att sortera och lämna mindre restavfall. De som lämnar mycket blandat avfall måste betala mer, säger Ann-Louise Eliasson på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Höjningar 2021

Avfallsavgifterna höjs i genomsnitt med 7,5 procent. Viktavgiften höjs med 9 procent och alla övriga avgifter med 7 procent, med vissa specifika undantag. Viktavgiften höjs från 2,01 kr/kg (inkl. moms) till 2,19 kr/kg (inkl. moms).

Avgifterna för vatten och avlopp höjs i genomsnitt med 7,5 procent. Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 7 procent.

Avgiften för ny anslutning till kommunalt vatten och avlopp höjs med 10 procent.

Prisexempel: Genomsnittligt villahushåll

Avfall

Med matavfallssort­ering: avfallsavgiften för ett år höjs med 133 kr (från 1 794 kr till 1 927 kr).

Utan matavfallssortering: avfallsavgiften för ett år höjs med 175 kr (från 2317 kr till 2492 kr).

Vatten och avlopp

Brukningsavgiften för vatten och avlopp för ett år höjs med 447 kr (från 6 384 kr till 6 831 kr).

Prisexempel: Genomsnittligt flerbostadshus

Avfall (genomsnittligt flerbostadshus med 30 lägenheter)

Med matavfallssortering: avfallsavgiften för ett år höjs med 102 kronor per lägenhet (från 1339 kr till 1442 kr). 

Utan matavfallssortering: avfallsavgiften för ett år med 180 kronor per år per lägenhet (från 2368 kr till 2548 kr).

Vatten och avlopp (genomsnittligt flerbostadshus med 15 lägenheter)Brukningsavgiften för vatten och avlopp för ett år med drygt 200 kronor per lägenhet.

Läs mer:

goteborg.se/avfallstaxavilla

goteborg.se/avgiftervattenavlopp

Kontakt:

Ann-Louise Eliasson, t: 031-368 27 75  ann-louise.eliasson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Emma Hansryd, t:031-368 70 37  emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör Press, extern kommunikation, vatten- avlopp- och avfallsfrågor 031-368 27 80