Skip to main content

Pressinbjudan: Göteborgarnas attityder till romer – presentation av ny undersökning

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2019 12:19 CEST

Bild: Maja Kristin Nylander

Vad har göteborgarna för kunskaper om och attityder till romer, romsk kultur, historia och situation i samhället? Nu presenterar Romano Center i Väst resultaten av en ny attitydundersökning. Den visar bland annat att det finns en bild av att romer och övriga svenskar inte lever jämlikt. Samtidigt är fördomarna hos yngre göteborgare mindre utbredda än hos äldre, trots att unga har lägre kunskaper om romer.

Romano Center i Väst är en kommunal verksamhet som arbetar med råd och stöd till den romska minoriteten. De arbetar också för att öka kunskapen och förståelsen mellan romer och övriga invånare i samhället. Ett annat viktigt uppdrag är att stötta stadens verksamheter genom olika kunskapshöjande insatser.

– Vårt mål är att den yngre generationen romer inte ska behöva uppleva de svårigheter som tidigare generationer har gjort. Göteborgs Stads arbete med att förbättra vardagen för romer och öka inkluderingen i samhället behöver ta sin utgångspunkt i aktuella uppgifter, säger Domino Kai, enhetschef på Romano Center i Väst.

Välkommen att ta del av undersökningens resultat och höra mer om hur Göteborgs Stad arbetar för att förbättra romers möjligheter i livet utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter.

Tid för pressträff: 28 augusti klockan 13. 
Plats:
Romano Center i Väst, Första Långgatan 28B.

Anmäl dig till: rcv@kom.goteborg.se

Fakta:

Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter. I Göteborgsområdet bor idag flera romska grupper vilkas historia skiljer sig åt. De fem grupperingar som erkänts i Sverige är finska romer, nyanlända romer, resande, svenska romer och utomnordiska romer.

Göteborgs Stads arbete med romsk inkludering tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för romsk inkludering. Målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Kommunfullmäktige fattade 2015 beslut om att Göteborgs Stad skulle starta ett romskt informations- och kunskapscenter. Romano Center i Väst är en del av förvaltningen för konsument- och medborgarservice och invigdes 2018.

För mer information, gå in på goteborg.se/romanocenter