Gå direkt till innehåll
Bild: Maja Kristin Nylander
Bild: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Göteborgarnas attityder till romer – presentation av ny undersökning

Vad har göteborgarna för kunskaper om och attityder till romer, romsk kultur, historia och situation i samhället? Nu presenterar Romano Center i Väst resultaten av en ny attitydundersökning. Den visar bland annat att det finns en bild av att romer och övriga svenskar inte lever jämlikt. Samtidigt är fördomarna hos yngre göteborgare mindre utbredda än hos äldre, trots att unga har lägre kunskaper om romer.

Romano Center i Väst är en kommunal verksamhet som arbetar med råd och stöd till den romska minoriteten. De arbetar också för att öka kunskapen och förståelsen mellan romer och övriga invånare i samhället. Ett annat viktigt uppdrag är att stötta stadens verksamheter genom olika kunskapshöjande insatser.

– Vårt mål är att den yngre generationen romer inte ska behöva uppleva de svårigheter som tidigare generationer har gjort. Göteborgs Stads arbete med att förbättra vardagen för romer och öka inkluderingen i samhället behöver ta sin utgångspunkt i aktuella uppgifter, säger Domino Kai, enhetschef på Romano Center i Väst.

Välkommen att ta del av undersökningens resultat och höra mer om hur Göteborgs Stad arbetar för att förbättra romers möjligheter i livet utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter.

Tid för pressträff: 28 augusti klockan 13. 
Plats:
Romano Center i Väst, Första Långgatan 28B.

Anmäl dig till: rcv@kom.goteborg.se

Fakta:

Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter. I Göteborgsområdet bor idag flera romska grupper vilkas historia skiljer sig åt. De fem grupperingar som erkänts i Sverige är finska romer, nyanlända romer, resande, svenska romer och utomnordiska romer.

Göteborgs Stads arbete med romsk inkludering tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för romsk inkludering. Målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Kommunfullmäktige fattade 2015 beslut om att Göteborgs Stad skulle starta ett romskt informations- och kunskapscenter. Romano Center i Väst är en del av förvaltningen för konsument- och medborgarservice och invigdes 2018.

För mer information, gå in på goteborg.se/romanocenter

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 00 61
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig även utanför kontorstid vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Pressansvarig Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Pressansvarig Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink (OBS: Föräldraledig 1 feb – 31 okt)

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink (OBS: Föräldraledig 1 feb – 31 okt)

Presskontakt Kommunikatör 031-365 79 44
Socialförvaltningen Hisingen - Annika Bjerstaf

Socialförvaltningen Hisingen - Annika Bjerstaf

Presskontakt Socialförvaltningen Hisingen Kommunikatör 0707 - 94 14 85
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 0767-69 85 83
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Heléne Friberg

Svenska Balettskolan - Heléne Friberg

Presskontakt Producent 0705-38 00 23
Inköp och Upphandling - Annelie Gärdmark

Inköp och Upphandling - Annelie Gärdmark

Presskontakt kommunikationschef +46761253726
Intraservice - Anna Öhman

Intraservice - Anna Öhman

Presskontakt Kommunikationschef 031-368 59 42
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt pressansvarig Intraservice 031-367 82 37
Fastighetskontoret: Nils Svensson

Fastighetskontoret: Nils Svensson

Presskontakt Kommunikatör Pressansvarig 031- 368 11 94

Relaterat material