Skip to main content

Uppdaterat: Här är bilderna på förslagen för staden vid station Haga

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2020 09:47 CET

Välkommen på invigning på Göteborgs Stadsmuseum onsdag 15 januari kl.13.00

Då invigs en utställning av tävlingsförslag för gestaltningen av stadsrummet vid station Haga.

UPPDATERING: Bilderna på tävlingsförslagen finns nu här:

https://filbyte.tkgbg.se/share/101465.zip

Användarnamn: tkfil_read1

Lösenord: jsYe+zab

OBS: Vid publicering av bilder, ange: Illustration: Tävlingsförslaget (följt av namnet på respektive förslag, vilket framgår av bildfilen)


I våras bjöd Göteborgs Stad in arkitektteam till en projekttävling för stadsrummet vid Västlänkens station Haga. Tävlingens syfte är att få fram ett gestaltningsförslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet runt station Haga. Tävlingen arrangeras i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter.

De fem tävlingsförslagen visas upp på Göteborgs Stadsmuseum under perioden 15-29 januari 2020. Utställningen invigs onsdag 15 januari kl. 13.00 av tävlingsjuryns ordförande Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare Göteborgs Stad.

Det vinnande förslaget offentliggörs av juryn i februari 2020. Vem som står bakom respektive tävlingsförslag är hemligt fram till dess, även för juryn.

Om Station Haga:

  • Station Haga är en del av Västlänken som började byggas sommaren 2018. 
  • Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. 
  • Västtrafik/Västfastigheter bygger ett resecentrum som en sömlös fortsättning av huvuduppgången i Kungsparken. 
  • Göteborgs Stad ansvarar för det anslutande stadsrummet. 
  • Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i utvecklingen av området.

Mer info: stadsutveckling.goteborg.se/haga​

För frågor om tävlingen: Peter Wannding, kommunikationsstrateg, trafikkontoret Göteborgs Stad, 0739 -10 23 88. peter.wannding@trafikkontoret.goteborg.se