Skip to main content

Pressinbjudan: Välkommen till en dag om ungas rätt i samhället!

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2019 11:12 CEST

Arrangörsgänget på inspirationsresa till Köpenhamn

Tisdagen den 28 maj arrangeras Demokratidagen av och för ungdomar från Västra Göteborg. Dagen är till för att starta diskussioner, spåna framtidsvisioner och skapa en bättre stadsdel att bo i. Teman som ungt inflytande, trygghet där jag bor och psykisk hälsa kommer behandlas. Inbjudna är föreläsare, föreningar, politiker, tjänstepersoner och högstadieungdomar från stadsdelen.

För åttonde året i rad arrangeras Demokratidagen av stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Dagen är ett forum för dialog och en möjlighet för unga i stadsdelen att diskutera med politiker och tjänstepersoner. Ungdomarna har själva bestämt årets tema ”Ungas rätt i samhället” och ämnen för dagen är psykisk hälsa, trygghetsfrågor och normer kring maskulinitet.

- För oss är Demokratidagen viktig eftersom vi kan nå ut till fler ungdomar med information om att vi faktiskt kan vara med och påverka de beslut som vuxna fattar och som rör oss. Det är väl klart att vi ska ha något att säga till om när vi blir påverkade säger Arvid, Emil och Tim från arrangörsgruppen för Demokratidagen.

Nytt för i år är att arrangörsgruppen består av ungdomar från olika skolor i stadsdelen som träffas på eftermiddagarna för att planera. Tillsammans har de det fulla ansvaret för budget och planering av dagen. Som stöd har de personal från fritidsverksamheten i Västra Göteborg. Under hösten kommer dagen sammanfattas i en utställning på Frölunda kulturhus.

- Det är roligt att se hur ungdomarna växer med ansvaret de får. Tillexempel valde de att hitta en ny gratis lokal för att spara pengar och satsa på workshops och ekologiskt go´fika istället. De har också spånat fram lösningar så alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd, inte bara de som är bekväma att prata inför grupp. Det är tydligt att ungdomarna vill visa de inbjudna politikerna och tjänstepersonerna att deras röster räknas säger Fredrika Ideblad, fritidsassistent Projektkontoret i Västra Göteborg. 

Alla föreläsare och inspiratörer under dagen är:

Lilian Helgason och Alva Unsgaard – föreläser om ungas psykiska hälsa.
MÄN för jämställdhet – håller workshops om normer och maskulinitet
Ungdomsmottagningen – berättar om sin verksamhet ”allt mellan lust och ångest”
Tyrolens Fritidsgård – Workshop i ”Verkstan” där du kan uttrycka din åsikt genom konst och form Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen – BUP berättar om sin verksamhet och svarar på frågor
Filmvisning om psykisk hälsa och ohälsa
Paneldebatt – med Polisen, trygghetssamordnare och andra aktörer inom området trygghet

När: Tisdag 28 maj klockan 9 – 15
Plats: Frilagret, Heurlins plats 1

Kontaktperson: Fredrika Ideblad, fritidsassistent SDF Västra Göteborg Telefon: 031-366 41 05 E-post: Fredrika.Ideblad@vastra.goteborg.se