Skip to main content

Pressinformation efter byggnadsnämnd 27 aug kl. 11:30

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2019 08:15 CEST

Visualiseringsdom Universeum vid Korsvägen, illustration: Wingårdhs

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag 27 augusti kl. 11:30. Vi startar med en snabb genomgång av nämndens beslut utanför sessionssalen (Traktören, Köpmansgatan 20) och fortsätter med pressinformation i sessionssalen där byggnadsnämndens ledamöter finns på plats.

På pressinformationen presenterar stadsbyggnadskontoret tre ärenden:

Samråd och granskning av ändring av del av detaljplan vid Universeum och Världskulturmuseet
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Universeum att utveckla verksamheten genom att bygga en s.k. visualiseringsdom på taket. Förslaget är i linje med utvecklingen av Korsvägen som ett ännu starkare nav för evenemang. Läs mer här

Uppdrag för detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan
Detaljplanen gör det möjligt att utveckla området med bland annat kontor, verksamhetslokaler och studentbostäder och därmed tillgodose polisens och Rättscentrums behov av nya lokaler. Polisens behov av lokaler är högt prioriterat. Dessutom kan Ullevi Tennis få nya lokaler och detaljplanen öppnar även upp för en ny gestaltning av Smålandsgatan.

Granskning av detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro, Björlanda
Syftet är att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga en ny friidrottsanläggning på Hisingen som ersättning för en tidigare anläggning som avvecklats i samband med att Bravida arena byggdes. Behovet av en arena för friidrott är angeläget för skolorna och föreningslivet på Hisingen och den nya anläggningen kommer att fylla en viktig samhällsfunktion. Läs mer här

Handlingar (tjänsteutlåtanden med bilagor) inför byggnadsnämndens sammanträde finns här

 Medverkande

  • Byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti - moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna.
  • Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant
  • Handläggare för de aktuella ärendena samt kommunikationschef

Meddela gärna att du kommer till
Agneta Eklund, t.f. pressansvarig, e-post: agneta.eklund@sbk.goteborg.se, sms: 072-255 81 87
eller
Christina Terfors, t.f. kommunikationschef, e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se sms: 070-761 17 16

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa byggnadsnämnd är den 24 september 2019.