Gå direkt till innehåll
Visionsbild över Citygate i Gårda med möjlighet till ca 2 500 nya arbetsplatser. Bild: Tomorrow.
Visionsbild över Citygate i Gårda med möjlighet till ca 2 500 nya arbetsplatser. Bild: Tomorrow.

Pressmeddelande -

Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd 22 jan kl. 11:30

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag kl. 11:30 för genomgång av besluten, utanför sessionssalen, Traktören, Köpmansgatan 20. Därefter pressinformation med byggnadsnämndens nytillträdda ledamöter på plats för frågor kring dagens ärenden.

Stadsbyggnadskontoret presenterar ärendet om planbesked för Johannebergskyrkan vid Viktor Rydbergsgatan i Johanneberg, där aktualisering av kyrko- och församlingsverksamheten föreslås samt prövning för ca 25 studentbostäder i församlingshemmet och prövning av tillbyggnad.

Ärendet kring bygglov för nybyggnad av kontor i Gårda, det så kallade Citygate, med två höga hus, 11 våningar och 48 meter högt respektive 37 våningar och 140 meter högt presenteras också. Bygglovet omfattar en total bruttoarea på 54 800 kvadratmeter och möjliggör för ca 2 500 arbetsplatser.

Medverkande
Medverkar på pressinformationen gör byggnadsnämndens nytillträdda ledamöter med en representant från respektive parti, det vill säga moderaterna, socialdemokraterna, vänsterpartiet, demokraterna, liberalerna och miljöpartiet. Medverkar gör även handläggare samt stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

Meddela gärna att du kommer till:
pressansvarig Christina Terfors på e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se sms: 0707 - 61 17 16
eller kommunikationschef Annica Snäll på e-post: annica.snall@sbk.goteborg.se
sms: 076 - 117 93 37

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa byggnadsnämnd är den 5 februari 2019.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel: 031 - 368 01 08 SMS Christina Terfors: 0707 61 17 16