Skip to main content

Ramavtal med Front Advokater hävs

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2020 16:33 CEST

Fotograf: Frida Winter

Ramavtalen med Front Advokater AB hävs från och med den 16 september. Under de senaste dagarna har flera uppgiftslämnare bestämt att de är beredda att vittna. Sammantaget, med både skriftlig utredning och muntliga vittnesmål, är de brister och fel som Front Advokater AB gjort sig skyldiga till så allvarliga att förvaltningen för Inköp och upphandling häver ramavtalen med omedelbar verkan.

Under det första halvåret kom allvarliga påståenden om att Front Advokater gjort sig skyldig till omfattande och graverande fel mot Göteborgs Stad. En extern granskning av Front Advokater genomfördes för att kontrollera påståendena. Granskningen visade bland annat på indikationer om att fakturor inte stämde överens med tidsredovisningen.

- Granskningen konstaterade vissa fel medan fel i andra delar inte helt kunde bevisas. Det var inte tillräckligt för styrka de mer allvarliga påståendena om brister, säger Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör på Inköp och upphandling.

Förvaltningen har löpande haft dialog med anonyma uppgiftslämnare och tagit del av uppgifter i media från personer som ska ha varit anställda på Front Advokater. Fram till förra veckan har det bara varit anonyma uppgifter vilka förvaltningen därför inte kunde använda i sin granskning och därmed inte som underlag för det beslut som togs tidigare i vår. Under de senaste dagarna har dock flera uppgiftslämnare trätt fram och är nu beredda att vittna om de uppgifter förvaltningen fått ta del av. Detta såväl utvecklar som bekräftar tidigare uppgifter.

- Problematiken har varit att vi inte kunnat agera så länge källorna varit anonyma för oss. Men i och med deras beslut att vittna om så krävs, så kan vår skriftliga utredning nu kompletteras med deras muntliga redogörelser. Det gör att vi nu häver ramavtalen med Front Advokater, förklarar Henrik Karlsson.

Förvaltningens samlade bedömning, där både det skriftliga och muntliga ingår, är att Front Advokater AB agerat på ett sätt i sin fakturering som bland annat är allvarligt avtalsbrott och allvarligt fel i yrkesutövningen.

- Detta är en mycket allvarlig situation. Vi vet inte hur långt vi kan komma när det gäller krav på återbetalning och skadestånd, i det här läget får vi ta ett steg i taget. Nu häver vi avtalen men vi kan nog vara helt säkra på att detta inte är sista händelsen i den här historien, avslutar Henrik Karlsson

Kontaktperson:
Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör, 0761-253701, henrik.karlsson@ink.goteborg.se