Gå direkt till innehåll
Resandet med kollektivtrafik minskade kraftigt under 2020. Däremot ökade antalet cykelresor.
Resandet med kollektivtrafik minskade kraftigt under 2020. Däremot ökade antalet cykelresor.

Pressmeddelande -

Resandet föll 17 procent 2020 – men cyklandet ökade

Pandemin har satt sina spår även i vårt resande. År 2020 minskade det totala resandet med 17 procent jämfört med 2019. Den största minskningen, 31 procent, står resorna med kollektivtrafik för. Det visar trafikkontorets statistik över resandet i staden.

När år 2020 summeras står det klart hur mycket den pågående pandemin har påverkat resandet i Göteborg. Det totala resandet har minskat kraftigt och framför allt är det resorna med kollektivtrafik som sticker ut. Resorna med cykel är det enda färdsättet som har ökat under året.

– Cykelresorna har ökat med ungefär åtta procent och kollektivtrafikresorna har minskat med omkring 31 procent, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Minskningen kommer efter en lång period av kraftigt ökat resande med kollektivtrafiken. Antalet resor är nu tillbaka på 2011 års nivå. Bilresorna har minskat med åtta procent och resorna till fots bedöms ha minskat med cirka 24 procent.

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka och även om det senaste året sticker ut från statistiken, med en fördelning mellan olika färdmedel som ger en lägre andel hållbara resor, har det minskade resandet haft en positiv nettoeffekt.

– Det är stora skillnader mot resandet under de senaste åren, men eftersom 2020 har varit ett speciellt år och det totala resandet minskade så mycket har effekterna på trängsel och utsläpp varit positiva, säger Annika Nilsson.

– För att det hållbara resandet ska fortsätta sin positiva utveckling behöver göteborgarna återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Samtidigt måste de som valt att cykla uppmuntras att fortsätta att göra det, säger Annika Nilsson.För mer information, kontakta:
Annika Nilsson, analytiker, trafikkontoret Göteborgs Stad: 031-368 23 75

För förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret Göteborgs Stad: 0703-70 72 09, alexandra.wattwil@trafikkontoret.goteborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Tel: 031 - 368 01 08
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Intraservice - Sara Herlitz

Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt tf kommunikationschef Intraservice 031-367 82 37
Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Lokalförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Lokalförvaltningen - Marie Bake

Lokalförvaltningen - Marie Bake

Presskontakt HR- och kommunikationschef T.f. presskontakt 031-365 03 49
Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadskontoret - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54
Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Trafikkontoret - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 23 29