Gå direkt till innehåll
Resandet med kollektivtrafik minskade kraftigt under 2020. Däremot ökade antalet cykelresor.
Resandet med kollektivtrafik minskade kraftigt under 2020. Däremot ökade antalet cykelresor.

Pressmeddelande -

Resandet föll 17 procent 2020 – men cyklandet ökade

Pandemin har satt sina spår även i vårt resande. År 2020 minskade det totala resandet med 17 procent jämfört med 2019. Den största minskningen, 31 procent, står resorna med kollektivtrafik för. Det visar trafikkontorets statistik över resandet i staden.

När år 2020 summeras står det klart hur mycket den pågående pandemin har påverkat resandet i Göteborg. Det totala resandet har minskat kraftigt och framför allt är det resorna med kollektivtrafik som sticker ut. Resorna med cykel är det enda färdsättet som har ökat under året.

– Cykelresorna har ökat med ungefär åtta procent och kollektivtrafikresorna har minskat med omkring 31 procent, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Minskningen kommer efter en lång period av kraftigt ökat resande med kollektivtrafiken. Antalet resor är nu tillbaka på 2011 års nivå. Bilresorna har minskat med åtta procent och resorna till fots bedöms ha minskat med cirka 24 procent.

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka och även om det senaste året sticker ut från statistiken, med en fördelning mellan olika färdmedel som ger en lägre andel hållbara resor, har det minskade resandet haft en positiv nettoeffekt.

– Det är stora skillnader mot resandet under de senaste åren, men eftersom 2020 har varit ett speciellt år och det totala resandet minskade så mycket har effekterna på trängsel och utsläpp varit positiva, säger Annika Nilsson.

– För att det hållbara resandet ska fortsätta sin positiva utveckling behöver göteborgarna återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Samtidigt måste de som valt att cykla uppmuntras att fortsätta att göra det, säger Annika Nilsson.För mer information, kontakta:
Annika Nilsson, analytiker, trafikkontoret Göteborgs Stad: 031-368 23 75

För förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret Göteborgs Stad: 0703-70 72 09, alexandra.wattwil@trafikkontoret.goteborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstelefon vardagar: 031 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16 Göteborgs Stad
Stadsledningskontoret | City Office - Lotta Sjöberg

Stadsledningskontoret | City Office - Lotta Sjöberg

Presskontakt Direktör HR och kommunikation Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor Tel: 076 555 52 49
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Ulrika Nandra

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Ulrika Nandra

Presskontakt Pressansvarig Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 076-495 04 13
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44, 072-856 50 43
Socialförvaltningen Nordost - Lena Carlsson

Socialförvaltningen Nordost - Lena Carlsson

Presskontakt Kommunikatör Socialförvaltningen Nordost 031-365 20 31
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Hedenström

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Hedenström

Presskontakt Tf avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 02 98
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 076-255 07 51
Grundskoleförvaltningen - Lina Hultén

Grundskoleförvaltningen - Lina Hultén

Presskontakt Pressansvarig Grundskoleförvaltningen 031-367 60 46
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation Göteborgs Stads gymnasieskolor 070-764 20 72
Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Ann Flyning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Ann Flyning

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-512 01 12
Svenska Balettskolan - Louise Sjöstedt

Svenska Balettskolan - Louise Sjöstedt

Presskontakt Producent 0703 86 53 05
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 076-834 33 54
Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 031-365 01 48, sms: 0736-65 58 82 Stadsfastighetsförvaltningens hemsida
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Presskontakt Pressansvarig 0703-70 72 09
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29
Miljöförvaltningen - Louise Alfredson

Miljöförvaltningen - Louise Alfredson

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 031-368 38 00