Gå direkt till innehåll
Säkrare lekplatser i Göteborg

Pressmeddelande -

Säkrare lekplatser i Göteborg

På uppdrag av park- och naturnämnden har förvaltningen dubblerat antalet besiktningar av lekplatser under 2019. Park- och naturförvaltningen har fått extra pengar för att kunna utföra satsningen, som visar positiva resultat redan efter ett år. Antalet fel och anmärkningar på lekplatserna har minskat.

Uppföljningen visar att åtgärderna har skett snabbare än tidigare och att antalet inrapporterade besiktningsanmärkningar har minskat. Anmärkningarna delas in i A-fel med risk för allvarlig skada, B-fel med stor risk för mindre skada och C-fel med liten risk för mindre skala.

A-felen har minskat något över tid och den tendensen håller i sig. Under 2019 minskade dock antalet B-fel drastiskt, från 268 till 108. Det resultatet är en effekt av att besiktningarna sker oftare och förvaltningens nya arbetssätt. Även C-felen har minskat något men ligger fortfarande på en hög nivå, vilket visar att det finns ett fortsatt behov av kontinuerligt underhåll.

Bakgrund

Park- och naturförvaltningen fick extra pengar i budget för att, från och med 2019, årligen kunna besiktiga förvaltningens 274 lekplatser. Tidigare besiktigades hälften av alla lekplatser årligen. En processledare utsågs för att samordna och följa upp förvaltningens arbete med lekplatsbesiktningar. Det innebar nya arbetssätt och ett utvecklat samarbete mellan de som beställer åtgärder och insatser för lekplatserna och den verksamhet som utför dessa.

För mer information kontakta AnnaSara Perslow (C),
ordförande i park- och naturnämnden,

e-post: annasara.perslow@politiker.goteborg.se
Telefon: 070-671 40 18

Du hittar handlingarna för sammanträdet på goteborg.se/namndhandlingar


Ämnen

Taggar

Regioner


Presskontakt

Park- och naturförvaltningen - Cinna Axelsson

Park- och naturförvaltningen - Cinna Axelsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg 031-365 57 19

Relaterat material