Gå direkt till innehåll
Säkrare lekplatser i Göteborg

Pressmeddelande -

Säkrare lekplatser i Göteborg

På uppdrag av park- och naturnämnden har förvaltningen dubblerat antalet besiktningar av lekplatser under 2019. Park- och naturförvaltningen har fått extra pengar för att kunna utföra satsningen, som visar positiva resultat redan efter ett år. Antalet fel och anmärkningar på lekplatserna har minskat.

Uppföljningen visar att åtgärderna har skett snabbare än tidigare och att antalet inrapporterade besiktningsanmärkningar har minskat. Anmärkningarna delas in i A-fel med risk för allvarlig skada, B-fel med stor risk för mindre skada och C-fel med liten risk för mindre skala.

A-felen har minskat något över tid och den tendensen håller i sig. Under 2019 minskade dock antalet B-fel drastiskt, från 268 till 108. Det resultatet är en effekt av att besiktningarna sker oftare och förvaltningens nya arbetssätt. Även C-felen har minskat något men ligger fortfarande på en hög nivå, vilket visar att det finns ett fortsatt behov av kontinuerligt underhåll.

Bakgrund

Park- och naturförvaltningen fick extra pengar i budget för att, från och med 2019, årligen kunna besiktiga förvaltningens 274 lekplatser. Tidigare besiktigades hälften av alla lekplatser årligen. En processledare utsågs för att samordna och följa upp förvaltningens arbete med lekplatsbesiktningar. Det innebar nya arbetssätt och ett utvecklat samarbete mellan de som beställer åtgärder och insatser för lekplatserna och den verksamhet som utför dessa.

För mer information kontakta AnnaSara Perslow (C),
ordförande i park- och naturnämnden,

e-post: annasara.perslow@politiker.goteborg.se
Telefon: 070-671 40 18

Du hittar handlingarna för sammanträdet på goteborg.se/namndhandlingar


Ämnen

Kategorier

Regioner


Presskontakt

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel vardagar: 031 - 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Kontaktpersoner för frågor om äldre samt vård och omsorg

Presskontakt
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 47 51
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Socialtjänst - kontaktpersoner

Socialtjänst - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om individ- och familjeomsorg
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29