Skip to main content

Skolnärvaro temat på elevhälsans upptaktsdag

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2019 15:01 CEST

Elevhälsans upptaktsdag den 2 september har temat skolnärvaro. Illustration: The Compadres

Den 2 september träffas elevhälsans olika professioner på årets upptaktsdag på Svenska mässan. Temat i år är skolnärvaro och hur vi förebygger skolfrånvaro. 

De olika professioner som finns inom elevhälsan - skolpsykologer, kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor och skolläkare – är tillsammans med stadens rektorer inbjudna för att få inspiration och ny kunskap.

Tre föreläsare delar med sig av kunskap om skolnärvaro
Under dagen talar tre erfarna föreläsare. Malin Gren Landell, psykolog, psykoterapeut och författare kommer att föreläsa utifrån aktuell forskning om skolfrånvaro. 

Joanna Lundin är föreläsare, utbildare, handledare inom tillgängligt lärande och författare till boken En skola för alla. Under sin föreläsning talar hon om vikten av att hitta fungerande samarbetsformer mellan hem och skola. 

Annelie Karlsson är specialpedagog och rektor men arbetar nu som utbildare, handledare och författare. Hon avslutar upptaktsdagen med att tala om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och skolnärvaro.

Utställare i foajén på Svenska mässan
Ett 15-tal organisationer, föreningar och myndigheter ställer ut på Svenska mässan i samband med evenemanget. Upptaktsdagen arrangeras av Center för skolutveckling, Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Kontakt
Om du vill veta mer om Elevhälsans upptaktsdag och föreläsarna under dagen, kontakta:

Jan Mellgren
Verksamhetschef
Center för skolutveckling, Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-367 04 01
076-103 34 04 
E-post: jan.mellgren@educ.goteborg.se