Skip to main content

Slående resultat för Aktivitetshusen

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2018 09:56 CEST

Foto: Cienpies Design

Många som lever med psykisk ohälsa mår betydligt bättre av att ha sysselsättning och ett sammanhang i något av Aktivitetshusen i Göteborgs Stad. En mätning visar att deltagares psykiska välbefinnande ökade med nästan 38 procent efter endast ett halvår.

Varje vecka besöker mellan 600 och 700 personer något av de fem Aktivitetshusen i Göteborgs Stad som erbjuder sysselsättning, ett sammanhang och stöd i att hitta vägen till arbete och studier för den som lever med psykisk ohälsa.

På Aktivitetshusen har man börjat mäta effekten av sina verksamheter. Deltagare har fått fylla i sitt självskattade välbefinnande – känslan av meningsfullhet, gemenskap, självförtroende, av att styra sitt liv och att känna sig trygg. Ungefär 100 nya deltagare har jämförts med runt 150 personer som har deltagit i Aktivitetshusen i mer än ett halvår.

Resultaten är slående: De deltagare som hade varit med en tid hade totalt nästan 38 procent högre självskattat välbefinnande än de som just börjat. Den största skillnaden mellan grupperna var den självskattade mängden aktivitet i sitt liv, upplevelsen av att ha något att göra. Men också känslan av mening, av att vara nöjd med sig själv och tro på sin förmåga var betydligt högre bland de som deltagit en tid i Aktivitetshusen.

- Detta visar att det vi erbjuder i form av aktivitet, sammanhang och gemenskap har effekt på psykiskt välbefinnande i sin helhet. Man börjar tro på sin förmåga och känner att man kan påverka sin livssituation, säger Per-Anders Olsson, enhetschef för Aktivitetshusen i Social resursförvaltning.

Aktivitetshusen erbjuder dagligen olika aktiviteter. Det kan vara matlagning, musik, konsthantverk och träffar på olika teman. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge man kan vara med.

Framgångsrik metod
Verksamheterna arbetar med IPS, som står för Individual Placement and Support, en evidensbaserad metod som stödjer människor med psykisk ohälsa ut i arbete och studier. Metoden vänder på synen på rehabilitering där man utgår ifrån den enskilda personens motivation och intresse istället för ”trappstegsmodell” där personen stegvis måste kvalificera sig mot ett liv i arbete.

Metoden används för alla, oavsett ålder eller övrig livssituation. Att jobba efter IPS är beprövat och framgångsrikt.

- Ungefär 40 procent av de vi börjar jobba med utifrån IPS går vidare till arbete eller studier, säger Per-Anders Olsson.

Nu kommer man att fortsätta mäta det självskattade psykiska välbefinnandet bland deltagare i Aktivitetshusen.

- Den här mätmodellen har skräddarsytts för våra fem aktivitetshus och detta tänker vi absolut följa vidare, säger Per-Anders Olsson.

Aktivititetshusen bidrar till en mer jämlik stad där människor som står utanför arbetsmarknaden får chans till sysselsättning och sammanhang.

Kontakt för media:

Per-Anders Olsson, enhetschef Social resursförvaltning

Telefon: 031-367 90 28, 070-267 20 01

E-post: per-anders.olsson@socialresurs.goteborg.se