Gå direkt till innehåll
Har du ett bättre förslag? Två år sedan Göteborgsförslaget lanserades, i januari 2017. Foto: Stefan Lydén
Har du ett bättre förslag? Två år sedan Göteborgsförslaget lanserades, i januari 2017. Foto: Stefan Lydén

Pressmeddelande -

Två år med Göteborgsförslaget

Trafik, stadsutveckling, träningsmöjligheter och cykelfrågor – det är sådant som hittills engagerat flest personer att skicka in ett Göteborgsförslag. De två första åren med Göteborgsförslaget har genererat en mängd förslag av olika karaktär, liksom såväl glada som kritiska reaktioner. Inriktningen framåt är att fler ska hitta in till Göteborgsförslaget, men även att beslutsprocesserna i kommunen och återkopplingen ska bli tydligare för den som lämnar ett förslag.

Göteborgsförslaget heter den digitala förslagslåda, där vem som helst, har en idé om hur Göteborg kan bli bättre, kan skicka in sitt förslag till kommunen. Andra kan sedan gå in och kommentera och rösta på förslaget. Får förslaget 200 röster eller fler, skickas det till politikerna i den nämnd eller styrelse i Göteborgs Stad, som berörs av förslaget. De ska då ta ställning till förslaget och meddela sitt beslut till förslagslämnaren. Såväl förslag som kommentarer och beslut publiceras och finns tillgängligt på webbsidan www.goteborg.se/goteborgsforslaget.

Nu har Göteborgsförslaget funnits i två år och engagemanget har varit stort:

– Syftet med att införa Göteborgsförslaget var att ge ökade möjligheter för medborgarna att göra sin röst hörd och delta i utvecklingen av Göteborg – och det har verkligen många tagit chansen och gjort, menar Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Hittills har Göteborgsförslaget 26 200 användare registrerade.

Stor bredd på förslagen

Möjligheten att lämna förslag på det här sättet har lockat såväl 15-åringar som 85-åringar. Bredden på förslagen är stor. Det har handlat om allt från gatubelysning och hundrastgårdar till fjäderförbud och etablering av en solcellspark.

– Vem som helst får ju skicka in förslag, säger Stefan Lydén – unga som gamla, göteborgare och icke-göteborgare. Men det är också många som ännu inte hittat in till Göteborgsförslaget, eller som tycker att det är för svårt att använda. Det är sådant som vi jobbar med att förbättra kontinuerligt, för tanken är ju att Göteborgsförslaget ska vara till för alla.

Ingen genväg

Av drygt 550 publicerade förslag är det som fått 200 röster eller mer och därmed skickats vidare till politiker i någon ansvarig nämnd. En dryg tredjedel av dessa ligger just nu hos ansvarig nämnd för behandling och beslut. Övriga har redan passerat beslutsprocessen och av dessa är det 18 förslag som politikerna beslutat genomföra helt eller delvis.

– Det resultatet kan man se på olika sätt. En del kan tycka att det låter lite, men vid jämförelse exempelvis med andelen motioner i riksdagen som går igenom – mindre än 2 procent – är det en hög siffra, menar Stefan Lydén.

– Men vi i Göteborgs Stad behöver bli bättre på att förklara hur det demokratiska arbetet i kommunen går till. Bland annat behöver vi bli bättre på att berätta för den som skickar in ett förslag om vad som händer med det, hur processen ser ut och varför. Göteborgsförslaget är ju inte en tänkt som en genväg för att få igenom beslut, utan som en av flera möjligheter för medborgarna att dela med sig av sina förslag – och samtidigt ett bra sätt för politikerna att få större kunskap om vad som engagerar människor. Sedan är det ju till sist våra demokratiskt valda beslutsfattare som måste ta ställning till det enskilda förslaget.

FAKTA

Göteborgsförslaget lanserades den 16 januari 2017, efter kommunfullmäktigebeslut om införande av så kallade e-förslag i Göteborgs Stad. Göteborgsförslag skickas in digitalt på www.goteborg.se/goteborgsforslaget och alla som vill får lämna förslag, kommentera och rösta – det enda som krävs är ett registrerat konto. Förslaget är möjligt att rösta på under 90 dagar. Om ett förslag under den tiden får 200 röster eller fler skickas det till berörd nämnd eller styrelse i Göteborgs Stad, för ställningstagande och beslut

Göteborgsförslaget är inte detsamma som medborgarförslag, vilket är något som kommuner kan välja att tillämpa och som regleras i kommunallagen.

Förvaltningen för konsument- och medborgarservice ansvarar för administration och utveckling av Göteborgsförslaget.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kontakter

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt Pressansvarig Stadsledningskontoret Presstel vardagar: 031 - 368 01 08 SMS: 0707 61 17 16
Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Stadsledningskontoret | City Office - Helena Mehner

Presskontakt Kommunikationsdirektör Tillgänglig vid kriser, samhällsstörningar och akuta mediefrågor. +46 70-2879702
Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt Pressansvarig Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad 072 144 57 04
Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Förvaltningen för funktionsstöd - Maria Berntsson

Presskontakt Stabs- och kommunikationschef Förvaltningen för funktionsstöd 031-366 70 29
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Cornelia Dannert

Presskontakt Kommunikationschef Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0739504067
Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt Avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Centrum 0707 -99 99 23
Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt Pressansvarig Socialförvaltningen Hisingen 031-365 79 44
Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost

Presskontakt Tf avdelningschef Stab och kommunikation Socialförvaltningen Nordost 031-365 20 31
Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Socialförvaltningen Sydväst - Anna Bilén

Presskontakt Avdelningschef stab och kommunikation Medierelationer / kommunikation 031-366 42 33
Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation HR, kommunikation 070-764 20 72
Utbildning - kontaktpersoner

Utbildning - kontaktpersoner

Presskontakt För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Grundskoleförvaltningen - Marie Åhman

Presskontakt Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen 031-365 11 37
Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Svenska Balettskolan - Karin Larsson

Presskontakt Producent 073-633 71 65
Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 031-368 19 54

Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt Presskontakt Pressansvarig Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 073-9102388
Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Stadsfastighetsförvaltningen - Hannah Björk

Presskontakt Kommunikatör Projektkommunikation och presskontakt 031-365 01 48
Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Stadsfastighetsförvaltningen - Hanne Lundin

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 031-365 02 84
Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt Pressansvarig Medierelationer 0728-56 54 29
Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Stadsmiljöförvaltningen - Peter Sundberg Åbrandt

Presskontakt Pressansvarig 076 724 29 81
Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Presskontakt Pressansvarig 031-368 23 09